Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Węglokoks planuje inwestycje w hutniczej części

Autor: PAP
Dodano: 24-09-2021 10:47

Nowa strategia Węglokoksu uwzględni m.in. inwestycje w hutniczej części grupy kapitałowej – zapewniają przedstawiciele spółki. Wiceminister aktywów Artur Soboń ocenia, iż efekty skali i synergii, wynikające ze wspólnej strategii dla hut Węglokoksu, powinny zapewnić ich rentowność.

W pierwszych dniach września związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla ostatnich aktywów hutniczych, kontrolowanych - za pośrednictwem Węglokoksu - przez Skarb Państwa. W czwartek huty odwiedził wiceminister Soboń, który spotkał się ze stroną społeczną i zarządami spółek.

"Staramy się wypracować wspólne rozwiązania w ramach Grupy, zachowując oczywiście specyfikę poszczególnych zakładów. Myślę, że przy dobrym wspólnym zarządzaniu - np. zakupami - jesteśmy w stanie stworzyć efekt skali i taką synergię, która pozwoli na to, aby ten biznes był rentowny - oczywiście w warunkach rynkowych, jakie dzisiaj mamy" - powiedział dziennikarzom wiceszef MAP.

"Hutnictwo to nie jest dzisiaj łatwy biznes, ale staramy się wypracować jakąś wspólną strategię dla tych spółek, które są w ramach Grupy Węglokoks. Myślę, że pod koniec tego roku taką strategię będziemy mogli pokazać" - zadeklarował Artur Soboń.

W ocenie prezesa Węglokoksu Tomasza Heryszka, czwartkowa wizyta wiceministra w należących do Grupy hutach jest potwierdzeniem, iż segment hutnictwa jest niezwykle istotny dla całej gospodarki.

"Nasze huty oferują produkty dla budownictwa, infrastruktury, rynku ciepłowniczego czy górnictwa. To ogromne obszary, które wymagają nie tylko permanentnego procesu unowocześniania i uatrakcyjniania oferowanych wyrobów, ale przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych. O tym właśnie rozmawiamy w szerokim gronie spółek oraz pana ministra" - powiedział Heryszek.

"Te nakłady będą miały swoje odzwierciedlenie w budowanej przez nas strategii dla całej Grupy Kapitałowej, którą zamierzamy ogłosić w perspektywie najbliższych miesięcy. To najlepszy czas, by myśleć o inwestycjach, zwłaszcza, że wyniki tego segmentu są bardzo zadowalające" - dodał prezes Węglokoksu.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Huta Łabędy wypracowała 52 mln zł zysku netto, natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 33 mln zł zysku netto. Węglokoks jest obecnie w trakcie wypracowywania rozwiązań dla innych hutniczych spółek: Huty Pokój Konstrukcje i Walcowni Blach Batory, a także w trakcie inkorporacji spółki-córki Węglokoks Stal. Finalizuje też ustalenia związane z obrotem stalą w całej grupie kapitałowej.

Prowadzony przez związkowców z Huty Pokój, Huty Łabędy i Walcowni Blach Batory protest ogłoszono - jak napisano na transparentach - w obronie polskiego hutnictwa i miejsc pracy. Związki napisały m.in. list do szefa MAP, wicepremiera Jacka Sasina i zażądały powołania w Węglokoksie wiceprezesa ds. hutnictwa. Oczekują także "znormalizowania polityki wsadowej" wobec hut, zwiększenia nadzoru nad inwestycjami prorozwojowymi oraz stworzenia na bazie hut z Grupy Węglokoksu "projektu rozwoju i strategicznego bezpieczeństwa Polski w kontekście inwestycji wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021