Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wystarczy jedna doba. Szykuje się przełom

Autor: Jacek Madeja
Dodano: 07-10-2021 15:00 | Aktualizacja: 09-10-2021 09:37

Utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii ma wytyczyć nowe standardy funkcjonowania rynku energii. Klient będzie mógł w ciągu doby zmienić dostawcę prądu. A co o nowych rozwiązaniach sądzą sprzedawcy i dystrybutorzy energii?


Debata "CSIRE - informatyczny przełom w polskiej energetyce" odbyła się w drugim dniu XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zapraszamy do jej obejrzenia.Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to system teleinformatyczny, w którym mają być gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące rynku energii elektrycznej. W zamyśle pomysłodawców ma to usprawnić i przyspieszyć procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce obejmujące zarówno zarządzenia sieciami, bilansowanie energii, a także jej sprzedaż.

Nadzór nad budową, a następnie zarządzanie, administrowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji zgromadzonych w CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi - Operatorowi Informacji Rynku Energii.

Będzie łatwiej zmienić sprzedawcę

Jak przypomniał Lesław Winiarski, zastępca dyrektora Biura Pomiarów Energii, kierownik projektu OIRE w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, obecnie toczy się postępowanie przetargowe, a CSIRE ma zostać uruchomione 1 lipca 2024 roku.

- Gromadzone informacje będą największym zbiorem danych pomiarowych dotyczących energii elektrycznej, jej zużycia, czyli poboru z sieci elektroenergetycznej, oddania do sieci, mocy tej energii i jej parametrów jakościowych. Oprócz danych pomiarowych będą to również informacje dotyczące punktów pomiarowych, zdarzeń rejestrowanych przez liczniki, poleceń kierowanych do tych liczników oraz innych informacji służących i niezbędnych do dostarczania i rozliczania energii elektrycznej w Polsce – wyliczał Lesław Winiarski.

Trwają prace nad standardami wymiany informacji, w ramach których zostało zidentyfikowanych ok. 50 procesów, które wspierają wymianę informacji na rynku energii. Chodzi np. o procesy zmiany sprzedawcy czy zmiany odbiorcy.

Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią, stwierdził, że sprzedawcy energii pozytywnie odbierają zmiany, które ma przynieść CSIRE.

Więcej danych to nowe produkty

- Widzimy zdecydowane korzyści we wdrożeniu CSIRE. Pierwsza sprawa to ujednolicenie przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych. W momencie wejścia w życie systemu będziemy mieli wszystkie dane pomiarowo-rozliczeniowe w jednym miejscu, będzie jeden interface dla sprzedawców, a dla odbiorców możliwość sprawdzenia danych pomiarowych – powiedział Kulesa. - Nowy system będzie również punktem wyjścia do wielu nowych produktów. Dane znajdujące się w jednym miejscu pozwolą sprzedawcą analizować zużycie odbiorcy końcowego, oczywiście za jego zgodą. W ten sposób otrzymają dane do stworzenia całkiem nowych ofert uwzględniających przebiegi – dodał.

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w Tauron Polska Energia odniósł się również do obaw związanych z uruchomieniem nowego systemu. Przekonywał, że głosy dotyczące obaw sprzedawców odnośnie tego, że nowy system ułatwi „podbieranie” klientów, są przesadzone.

- Obawy na pewno są – nie tylko tych największych graczy, ale również tych mniejszych. Dotyczą tego, czy wszystkie te elementy, które na razie są na papierze, w praktyce uda się wdrożyć. Pojawiają się też głosy przeciwko, ale to dotyczy tych, którzy od początku byli nastawieni negatywnie do tych zmian. Myślę jednak, że te wszystkie korzyści zanegują te obawy. Rynek konkurencyjny sam się obroni – argumentował Kulesa.

Kluczowe inteligentne liczniki

Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych w Energa Operator, zaznaczyła, że w tym roku 50 proc. odbiorców spółki będzie miało dostęp do liczników zdalnego opomiarowania.

- Widzimy coraz większe zainteresowanie klientów, jeśli chodzi o dane godzinowe i pobór w poszczególnych godzinach doby. To, czego nam brakuje, to rozwiązanie typu CSIRE. Bez niego nie mamy w Polsce standardów, które umożliwiałyby wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim odbiorcom, korzystanie z tych danych, które są rejestrowane przez liczniki zdalne – wskazała Ewa Sikora.

Mariusz Jurczyk, dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w Tauron Dystrybucja, podkreślił, że instalacja liczników zdalnego odczytu będzie dużym wyzwaniem dla producentów tych urządzeń. Przypomniał, że przepisy wynikające z Prawa energetycznego nakładają obowiązek wyposażenia 80 proc. klientów w takie liczniki do 2028 roku, a 100 proc. do 2031 roku.

- My, operatorzy, podchodzimy do tego sukcesywnie. Ważnym elementem, który tę instalację mocno rozpędzi, będzie przyjęcie rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego. To dokument, który definiuje funkcjonalności systemu pomiarowego i liczników zdalnego odczytu, określa, jakie dane pomiarowe ten licznik ma rejestrować oraz sposób, w jaki odbiorca może z tych danych korzystać. Myślę, że to jest dokument oczekiwany przez producentów liczników, bo będą mieli pełną wiedzę, jak przygotować urządzenie na polski rynek. Dokument jest bardzo ważny, bo standaryzuje wykonanie układu pomiarowego i zakres funkcjonalności, które to urządzenie będzie rejestrować, ale też określa zasady bezpieczeństwa komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu, tak aby te dane były chronione – argumentował Jurczyk.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021