Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Jerzy Markowski objął nową funkcję

Autor: JD
Dodano: 28-09-2021 14:01

Jerzy Markowski został wybrany wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja 2spiera wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Jerzy Markowski jest też prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Przed laty był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za górnictwo.

Prezesem FSNT-NOT została wybrana na kolejną kadencję Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Zobacz także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021