Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ponownie do komisji

Autor: PAP
Dodano: 29-09-2021 20:59

Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wraca do Komisji Finansów Publicznych z poprawkami zgłoszonymi przez klub PiS w środę podczas II czytania.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu implementację regulacji Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych.

Jak przypomniał w środę w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski, w polskich warunkach dotyczy to domów maklerskich.

Patkowski dodał, że w ramach nowych przepisów firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Pierwsza będzie obejmować instytucje o charakterze systemowym, a druga - grupować podmioty mniejsze, bez znaczenia systemowego, ale charakteryzujące się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych. Trzecia kategoria będzie dotyczyć małych i wzajemnie niepowiązanych firm inwestycyjnych, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi.

Polityk wskazał, że kolejne zmiany, wprowadzone przez projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczą uzależnienia wymaganego poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności.

Projektowana zmiana zakłada także obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.

Zgodnie z projektem zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności. Ponadto zmianie ulegnie przepis dotyczący polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Zgodnie z projektem będzie ona musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

Projektowana zmiana wprowadza także przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021