Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

UE o kolejny rok przedłużyła sankcje wobec Nikaragui

Autor: PAP
Dodano: 11-10-2021 14:52

Rada UE przedłużyła w poniedziałek sankcje wobec Nikaragui o rok, do 15 października 2022 r. Chodzi o łamanie praw człowieka oraz represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui.

System sankcji został po raz pierwszy wprowadzony w październiku 2019 r. w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację polityczną i społeczną w Nikaragui. Celem są osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka lub represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Nikaragui, a także osoby i podmioty, których działania podważają demokrację i praworządność.

Sankcje, które obecnie dotyczą 14 osób, mają na celu nie zaszkodzić ludności Nikaragui ani gospodarce kraju. Zakładają zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania do UE.

W swojej deklaracji z dnia 10 czerwca 2021 r. UE ponownie zaapelowała o przywrócenie dialogu i demokracji jako jedynego wyjścia z kryzysu politycznego, gospodarczego i społecznego w Nikaragui. Wezwała władze Nikaragui do zaprzestania prześladowań przeciwników politycznych, niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka oraz do pełnego zagwarantowania poszanowania praw człowieka oraz praw obywatelskich i politycznych w kraju.

W odpowiedzi rząd Nikaragui nasilił represje, delegalizując partie opozycyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także wtrącając do więzienia przeciwników politycznych i przedstawicieli środowisk akademickich, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób rząd kierowany przez prezydenta Daniela Ortegę i wiceprezydent Rosario Murillo wyeliminował możliwość jakiejkolwiek poważnej rywalizacji w wyborach zaplanowanych na 7 listopada 2021 r., pozbawiając w ten sposób obywateli Nikaragui suwerennego prawa do swobodnego wyboru swoich przedstawicieli.

Z Brukseli Łukasz Osiński

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021