Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Photon Energy wyemituje pierwsze zielone obligacje za kwotę do 50 mln euro

Autor: ICH
Dodano: 11-10-2021 17:35

Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje o wartości do 50 mln euro. Oprocentowanie roczne sześcioletnich obligacji ustalone zostało na poziomie 6,5 proc., a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Przychody netto z emisji obligacji mają być przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych.

- Przychody netto z emisji pozwolą na przyspieszenie prac związanych z rozbudową portfela elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce - głównych rynkach wzrostu Photon Energy w Europie Środkowej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group, cytowany w komunikacie prasowym z 8 października 2021.

Oferta dla inwestorów m.in. w Niemczech i Austrii 

Photon Energy podał, że po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), oferta publiczna obligacji zostanie skierowana do inwestorów w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu, w terminie od 2 do 16 listopada 2021 roku.

Czytaj także: Systemy wsparcia wciąż ważne. "Rynek oczekuje Mojego Prądu 4.0"

Równolegle, jak podała spółka, obligacje zostaną zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w innych krajach europejskich. Obligacje zostaną również skierowane do posiadaczy istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty wymiany od 18 października do 12 listopada 2021.

Zobacz również: Zyska: Naszym celem jest produkcja zielonego wodoru

Wyemitowane, zielone obligacje korporacyjne 2021/2027 z sześcioletnim okresem zapadalności o wartości do 50 mln euro będą oprocentowane rocznie w wysokości 6,5 proc., a odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spodziewane szybko

Spółka planuje złożenie wniosku o włączenie obligacji na otwarty rynek giełdowy (Freiverkehr) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse). Dodatkowo, Photon Energy zleciła agencji Imug Rating ocenę emisji zielonych obligacji w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez CSSF, które spodziewane jest 12 października 2021 roku prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Photon Energy. Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty jest Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Photon Energy, spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021