Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sejm: Komisja finansów za projektem noweli o rachunkowości

Autor: PAP
Dodano: 12-10-2021 18:10

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wraz z poprawką dotyczącą określonego czasu przeprowadzania kontroli przez Polską Agencję Nadzoru Audytorskiego w firmach audytorskich.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią zgłoszonej do niego poprawki, "kontrola jest przeprowadzana w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez firmę audytorską".

Według resortu finansów, projekt upraszcza i usprawnia proces sporządzania sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego jednostki, a także daje dodatkowe kompetencje Polskiej Agencji Nadzoru Audytorskiego. Przedstawiciele resortu przekonywali, że zmiany są potrzebne ze względu na dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, z którym mamy obecnie do czynienia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, celem projektowanych zmian jest m.in. sprawna realizacja kontroli przeprowadzanych przez Agencję w firmach audytorskich. Zaznaczono, że "projekt uwzględnia specyfikę działalności firm audytorskich oraz konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz rynku usług świadczonych przez firmy audytorskie w szczególności dla jednostek zainteresowania publicznego".

Zmiany obejmą ustawy: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, Krajowym Rejestrze Sądowym, biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 .

Projekt ustawy wprowadza także zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021