Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Grupy Lotos z 810 mln zł zysku za III kwartał

Autor: PAP
Dodano: 29-10-2021 08:08

Zysk netto Grupy Lotos w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę - poinformował Lotos w komunikacie. Rok wcześniej zysk netto grupy wynosił 249,3 mln zł.

Przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 9,2 mld zł wobec 5,36 mld zł rok wcześniej.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w trzecim kwartale wyniosła 1,15 mld zł wobec 433,2 mln zł przed rokiem.

Raportowany zysk EBIT w trzecim kwartale sięgnął 1,18 mld zł wobec 194,1 mln zł przed rokiem. Na wynik składa się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 992,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 194,9 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,4 mln zł.

Raportowana EBITDA w trzecim kwartale wynosi 1,43 mld zł, a przed rokiem EBITDA wyniosła 453 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 roku wynik operacyjny grupy wynosi 3,08 mld zł, a zysk netto 2,22 mld zł. Przychody grupy po trzech kwartałach wynoszą 22,48 mld zł wobec 15,7 mld zł przed rokiem.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy za 9 miesięcy 2021 roku wynosi 2,751 mld zł.

Dług finansowy na 30 września osiągnął 3,29 mld zł i jest niższy o 785,3 mln zł w stosunku do końca grudnia 2020 roku, głównie na skutek spłaty celowych kredytów inwestycyjnych.

Dług netto wyniósł 1,58 mld zł wobec 1,93 mld zł na koniec 2020 roku. Wskaźnik długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 30 września 2021 roku wyniósł 0,5x - co stanowi spadek o 0,9x w stosunku do 31 grudnia 2020 roku.

Po 9 miesiącach przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wynosi 7,302 mln ton wobec 7,632 mln ton rok temu.

Dzienne wydobycie węglowodorów po trzech kwartałach wynosi 17,695 tys. boe wobec 21,02 tys. boe rok wcześniej.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wynoszą 692 mln zł, w tym 254 mln zł w segmencie produkcji i handlu, 122 mln zł w detalu i 198 mln zł w wydobyciu.

Wyniki operacyjne Grupy Lotos 3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
           
Przychody 9201 5364 72% 7415 24%
EBIT 1177 194,1 506% 1242 -5%
EBITDA 1431 453,2 216% 1496 -4%
Efekt LIFO -317,3 -112,3 183% -302,4 5%
Oczyszczona EBITDA LIFO 1152 433,2 166% 984,1 17%
           
Segment wydobywczy 3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
           
Przychody 436,4 258,6 69% 381,2 14%
EBIT 194,9 -62,1 -- 370,6 -47%
EBITDA 255,4 5,1 4908% 433,3 -41%
Oczyszczony wynik EBITDA 255,4 97,7 161% 214,7 19%
           
Segment produkcji i handlu 3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
           
Przychody 8919 5246 70% 7168 24%
EBIT 992,8 260,6 281% 863,4 15%
EBITDA 1186 452,5 162% 1055 12%
EBIT LIFO 675,5 148,3 355% 561 20%
Oczyszczona EBITDA LIFO 907,3 339,9 167% 761,9 19%
           
Obszar detaliczny 3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
           
wolumen sprzedaży (tys. ton) 357,5 344,3 4% 319 12%
Przychody 2174 1652 32% 1841 18%
Wynik operacyjny 51,5 63 -18% 42,4 21%
EBITDA 82,5 92 -10% 73,5 12%

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022