Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Aktywa rezerwowe Polski wynoszą 144,1 mld euro

Autor: PAP/DC
Dodano: 05-11-2021 14:20

Na koniec października 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski wynosiły 144,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167,8 mld dolarów – poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował 5 listopada dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 144,1 mld euro i był wyższy o 0,1 mld euro niż na koniec września 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,8 mld dolarów i osiągnął poziom 167,8 mld dolarów.- Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 75 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym - poinformował bank centralny w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022