Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Polski Produkt Przyszłości po raz 24. Ambicje, prestiż i nagrody

Autor: Materiał partnera
Dodano: 10-11-2021 13:15 | Aktualizacja: 10-11-2021 13:17

Tytuł „Polski Produkt Przyszłości”, który od ponad 20 lat przyznawany jest w konkursie, to doskonałe narzędzie promocyjne. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce. Twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii mogą zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości” już po raz 24. Na zwycięzców oprócz prestiżu czekają też nagrody finansowe.

W ramach obecnej 24. edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” wybrane i nagrodzone zostaną jak zawsze najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania. Takie, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju.

Prestiż i konkurencyjność dla laureatów i gospodarki

Docenione zostaną rozwiązania, które oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, o dużym potencjale rynkowym oraz o pozytywnym wpływie na środowisko. Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, podkreśla rolę innowacyjności w gospodarce.

- Innowacyjna gospodarka odgrywa dzisiaj kluczową rolę w umacnianiu konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej i na rynkach światowych. Dzieje się tak dzięki kreatywności, pomysłowości polskich przedsiębiorców. Efekty ich pracy możemy zobaczyć, ocenić i docenić właśnie dzięki takim konkursom, jak „Polski Produkt Przyszłości”. To znakomity przykład tego, jak wiele korzyści może przynieść polskiej gospodarce współpraca świata nauki i biznesu oraz jak dużo satysfakcji przynosi jego uczestnikom, laureatom i zwycięzcom - mówi Grzegorz Piechowiak.

- 24. edycja konkursu z pewnością zaskoczy nas kolejnymi innowacjami, wyrobami i technologiami, które napawają dumą. Polacy myślą innowacyjnie i nie boją się rywalizacji na międzynarodowym poziomie. Współpraca sektora B+R i biznesu zdecydowanie opłaca się nam wszystkim i warto wspierać ją na każdym etapie - od pomysłu po jego realizację - mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu. Zwycięzcy konkursu wyznaczają trendy w swoich dziedzinach i ścieżki dla innych innowacyjnych pomysłów, a co ważne - promują przy tym polską myśl techniczną i technologiczną.


- Jedną z największych zasług organizowanego od ponad dwudziestu lat konkursu jest wskazywanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżek do osiągania wspólnych sukcesów. Dlatego po raz kolejny serdecznie zachęcam wszystkich innowatorów do nadsyłania zgłoszeń. To naprawdę niepowtarzalna okazja, aby znaleźć się w zaszczytnym gronie laureatów Polskiego Produktu Przyszłości, czyli osób, które reprezentują najlepszą polską myśl technologiczną - mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Po ponad 20 latach tytuł „Polski Produkt Przyszłości” niesie ze sobą prestiż. Wszystko za sprawą naprawdę wysokiego poziomu rywalizacji między uczestnikami. Każde ze zgłoszeń jest wyjątkowe i realnie wpływa na budowanie lepszej przyszłości nas wszystkich. Do tej pory zgłoszono aż 1200 projektów, które dotyczyły przeróżnych dziedzin - od medycyny po elektronikę. Ambicje, otwarta współpraca i wzajemne zaufanie są uniwersalną receptą na sukces - mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezes PARP.

Czas oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań

W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono.

- Wśród projektów nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu znalazło się urządzenie do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2, urządzenie do niezależnej wentylacji płuc czy wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne. Były to projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia - mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

„Polski Produkt Przyszłości” promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Przyczynia się też do zmiany postaw i zwiększania świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu.

„Polski Produkt Przyszłości” to platforma dla oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań, wyrobów i technologii, które z jednej strony będą ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, poprawiać jakość życia, dbać o nasze zdrowie, ale też takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.

Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

- W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę - podkreśla Izabela Banaś.

Kategorie rywalizacji i nagrody dla laureatów

W ramach konkursu „Polski Produkt Przyszłości” rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy oraz Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
Na zwycięzców XIV edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości” czeka 600 tys. zł. Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przyznawane są także nagrody specjalne za produkt: zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę, funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata, z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem "Polski Produkt Przyszłości" oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022