Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

UE: Prognoza KE: tempo wzrostu PKB Unii wyniesie 5 proc. w 2021 r. i 4,3 proc. w 2022

Autor: PAP
Dodano: 11-11-2021 11:08

Wzrost PKB Unii Europejskiej wyniesie w 2021 r. – 5 proc. , w 2022 r. - 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2023 r. - wynika z jesiennej prognozy, przedstawionej w czwartek przez Komisję Europejską. Najnowsze rokowania są częściowo bardziej optymistyczne niż te z lata.

Zgodnie z jesienną prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej, tempo wzrostu PKB całej Unii w roku 2021 wyniesie 5 proc. Szacunki te są 0,2 punkta proc. wyższe niż z lipca br. Jednocześnie, Komisja obniżyła prognozę wzrostu PKB dla roku 2022 z 4,5 proc. na 4,3 proc.

Natomiast prognozowane stopy wzrostu dla strefy euro to: 5 proc. w 2021 r., 4,3 proc. w 2022 r. i 2,4 proc. w 2023 r.

Komisja zastrzega jednocześnie, że spełnienie się tych prognoz zależy w dużej mierze od dwóch czynników: dalszego rozwoju pandemii Covid-19 i tempa, w jakim podaż będzie nadążać za gwałtownie rosnącym popytem po otwarciu gospodarek UE.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022