Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

UE i Armenia podpisały umowę o transporcie lotniczym

Autor: PAP/DC
Dodano: 15-11-2021 15:45

Unia Europejska i Armenia podpisały w poniedziałek umowę w sprawie wspólnej przestrzeni powietrznej "opartej na wspólnych wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, ochrony lotnictwa i zarządzania ruchem lotniczym".

- Podpisana dziś umowa umożliwi UE i Armenii zacieśnienie stosunków w dziedzinie lotnictwa poprzez stopniową integrację rynkową. Jest to kluczowy etap naszej strategii na rzecz zacieśniania współpracy z naszymi sąsiadami. Korzyści płynące z umowy odczują konsumenci i sektor turystyki: zapewni ona obywatelom większy wybór miejsc podróży, stworzy nowe możliwości dla branży lotniczej oraz umożliwi lepszą łączność dzięki nowym trasom i destynacjom. Wpłynie też pozytywnie na kontakty międzyludzkie - skomentowała Adina Valean, komisarz UE ds. mobilności i transportu.

Konkretnie, umowa przewiduje, że unijne i armeńskie linie lotnicze będą mogły obsługiwać bezpośrednie loty między dowolnym miejscem w UE i dowolnym portem lotniczym w Armenii. Oprócz tego wszystkie restrykcje i ograniczenia dotyczące lotów między Armenią a UE zostaną zniesione, a postanowienia dotyczące otwartej i uczciwej konkurencji mają zagwarantować równe warunki działalności.

Armenia zobowiązała się, że będzie w dalszym ciągu dostosowywać swoje ustawodawstwo do unijnych przepisów i norm lotniczych w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo lotnicze, zarządzanie ruchem lotniczym, ochrona lotnictwa, środowisko, uregulowania gospodarcze, konkurencja, ochrona konsumentów i aspekty społeczne.

Podobne kompleksowe umowy o transporcie lotniczym UE podpisała dotychczas z państwami Bałkanów Zachodnich, Marokiem, Gruzją, Jordanią, Mołdawią, Izraelem i Ukrainą.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022