Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Ceny produkcji przemysłowej wzrosły

Autor: PAP/AT
Dodano: 22-11-2021 10:25

Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 11,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 10,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

  październik październik wrzesień wrzesień
  rdr mdm rdr mdm
         
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 11,8 1,8 10,3* 0,9*
górnictwo i wydobywanie 23,2 6,5 15,0* -0,4
przetwórstwo przemysłowe 11,9 1,6 10,7* 0,9*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8,5 2,4 5,9* 1,0*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,8 0,1 3,9 0,1
         
PRODUKCJA BUDOWLANA 5,5 0,8 4,9 0,7

* - dane skorygowane

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022