Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty badawcze

Autor: Tomasz Wolf
Dodano: 24-11-2021 18:12

Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzyła Centrum Foresightu i Internacjonalizacji, którego celem jest wspieranie naukowców oraz przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych. Centrum w szczególności będzie pomagało naukowcom Łukasiewicza w budowaniu międzynarodowych partnerstw i konsorcjów. Działania zorientowane na umiędzynarodowienie polskiej nauki są zgodne z celami rządu w zakresie zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie Europa.

Celem utworzenia Centrum Foresightu i Internacjonalizacji jest wspieranie jego pracowników w budowaniu partnerstw, komercjalizacji wyników badań oraz przyspieszenie umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zaangażowanie w europejskie granty badawcze - informuje Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Międzynarodowe konsorcja

Instytuty Łukasiewicza to ponad 4500 naukowców i inżynierów, co czyni go trzecią co do wielkości organizacją badawczo-technologiczną w Europie, z możliwościami niemal we wszystkich dziedzinach nauki.

- Zarówno teraźniejszością jak i przyszłością nauki jest łączenie kompetencji naukowców na skalę międzynarodową. Duże, skomplikowane projekty B+R bardzo rzadko realizowane są w przez jeden podmiot. Powstają wielonarodowe konsorcja zdolne wypracować całościowe rozwiązania. O granty europejskie ubiegają się często autorzy projektów, w których zaangażowane są dziesiątki podmiotów z różnych krajów. Dążymy do tego, żeby polscy naukowcy i polskie instytucje były liczniej reprezentowane w międzynarodowych konsorcjach. Staramy się, by miały w nich partnerską pozycję, a docelowo realnie wpływały na agendą europejskich prac badawczych  – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Chcemy też wspierać trend przyjeżdżania do Polski zagranicznych naukowców. Już dziś są instytuty Łukasiewicza, w których język angielski jest równorzędny z polskim w obszarze realizacji projektów - dodaje.

Podczas inauguracji CFI wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovationt a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD.

W poprzedniej perspektywie finansowej udział Polski w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł około 820 mln euro (dane na marzec 2021 roku). To o 380 mln euro więcej niż we wcześniejszej perspektywie – 7. Programie Ramowym, realizowanym w latach 2007-2013.

Udział procentowy Polski w wykorzystaniu środków z  programu Horyzont 2020 wyniósł 1,27 proc, a wkład do jego budżetu wyniósł 3,23 proc. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na koniec programu Horyzont Europa udział Polski w projektach z niego finansowanych ma wynieść co najmniej 3 proc. jego budżetu.

Czytaj: Szef Łukasiewicza: chcemy pracować dla rozwoju elektromobilności, uzupełniając kompetencje branży

Horyzont 2020

Udział Łukasiewicza w środkach przyznanych polskim instytucjom na projekty B+R w ramach Horyzontu 2020 wynosi 3,1 proc. (stan na 19 lipca 2021 roku), a w projektach europejskich uczestniczyło 14 instytutów. Ambicją zarządzających CFI jest m.in. podniesienie tego wskaźnika do ponad 10 proc. do 2025 roku oraz udział 2/3 instytutów Łukasiewicza w projektach Horyzontu Europa.

Pracami Centrum, powstającego przy Łukasiewicz – ORGMASZ, pokieruje Rafael Popper, uznany ekspert z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w tematyce foresightu i wspierania rozwoju innowacji.

- Kiedy rozmawiam z moimi kolegami z największych na świecie sieci badawczych, często obserwuję ich zdziwienie tym, jak duży jest potencjał Łukasiewicza. To właśnie ten potencjał był powodem, dla którego zdecydowałem się przenieść całe swoje życie z Finlandii do Polski. Innym ważnym czynnikiem, związanym bardziej z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, jest to, że przyjęcie mnie w Polsce było cieplejsze niż sauny w Finlandii. Jestem przekonany, że CFI pomoże zająć polskim naukowcom właściwe miejsce przy międzynarodowym stole. W Łukasiewiczu mamy do tego wszelkie potrzebne kompetencje – ocenia Rafael Popper, dyrektor CFI.

Jest on także założycielem i dyrektorem Futures Diamond Ltd w Wielkiej Brytanii, Dyrektorem Executive Education in Foresight w Manchester Institute of Innovation Research będącym częścią Uniwersytetu w Manchesterze i Adiunktem w Futures Studies, Foresight and Innovation Management w Finland Futures Research Centre of the University of Turku w Finlandii.

Rafael Popper ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach foresightowych oraz jako konsultant ds. polityki innowacji dla wielu organizacji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Banku Światowego, a także dla kilku organizacji rządowych i biznesowych w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Australii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022