Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Udane trzy kwartały Tower Investments

Autor: WS
Dodano: 25-11-2021 10:53 | Aktualizacja: 25-11-2021 11:00

Tower Investments zanotował dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły one 27 mln zł w porównaniu do 10 mln zł przed rokiem.

Zysk z działalności operacyjnej Tower Investments wykazał w kwocie 2,7 mln zł w porównaniu do ubiegłorocznej straty – 0,8 mln zł. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł natomiast 0,9 mln zł, a po trzech kwartałach 2020 roku była to strata wynosząca 2,7 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom  podmiotu dominującego odnotowano na poziomie 1,4 mln zł w porównaniu do straty 2,6 mln przed rokiem.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023