Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Kaufland debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 03-12-2021 06:00 | Aktualizacja: 05-12-2021 23:16

Publikowane przez wiele spółek  emisje gazów cieplarnianych mogą być zdecydowanie zaniżone. W wielu przypadkach nie uwzględnia się bowiem emisji powstających w łańcuchu dostaw lub w sieci kooperacji, a nawet z tytułu użytkowania produktów. Sieć Kaufland raportuje swoje emisje rzetelnie i w pełnym ujęciu.


W 2020 r. emisja gazów cieplarnianych pochodząca z bezpośredniej działalności sieci sklepów Kaufland miała zaledwie 0,9 proc. udział w łącznej emisji. Natomiast na emisje pośrednie zakresu 3 przypadało aż 94,3 proc. Bez nich ślad węglowy grupy Kaufland Polska Markety byłby zdecydowanie bardziej korzystny.

Takie proporcje są trypowe dla branży retail, w przedsiębiorstwach przemysłowych wyglądają one inaczej, ale faktem jest, że emisje zakresu 3 liczą i raportują nieliczne przedsiębiorstwa w Polsce.

Grupa Kaufland Polska Markety

Kaufland to międzynarodowa sieć 1350 hipermarketów w Europie oferujących artykuły spożywcze, napoje, wyroby tytoniowe oraz produkty codziennego użytku. Zatrudnia ok. 139 000 pracowników.

Wraz z siecią sklepów dyskontowych Lidl Kaufland jest własnością niemieckiej firmy rodzinnej Schwarz Group (także producenta napojów, ciasta, słodyczy i lodów; zajmuje się też recyklingiem materiałów). W roku podatkowym 2020/2021 grupa ta osiągnęła obroty 125,3 miliarda euro.

Patrz też: Właściciel sieci spożywczych Lidl i Kaufland najbogatszym Niemcem

Firma Kaufland jest obecna na polskim rynku od 2001 roku, kiedy otworzyła pierwszy hipermarket w Stargardzie. Obecnie jej sieć w Polsce liczy 229 sklepów (w 2020 r. przejęła kilka placówek należących do restrukturyzującej się grupy Tesco Polska), czyli najwięcej po Niemczech (700).

26 stycznia 2021 r. oficjalnie zarejestrowano firmę Kaufland Polska Markety. Nowy podmiot powstał w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Wspólnikami nowej spółki są: Kaufland Polska Markety sp. z o.o,  Kaufland Ost-Europa Beteiligungs GmbH oraz Ramsa Beteiligungs GmbH.

W zestawieniach największych sieci handlowych w Polsce w 2020 r. pod względem wielkości przychodów, grupa KPM zajęła trzecie miejsce.

Emisja gazów cieplarnianych

W 2020 r. grupa Kaufland Polska Markety przyczyniła się do 35 313 ton emisji bezpośrednich CO2e (zakresu 1). Wolumen ten był o 3,4 proc. mniejszy niż w 2019 r.

Emisje pośrednie zakresu 2 wyniosły w 2020 r. 196 510 ton, ich poziom grupa zmniejszyła o 7,6 proc. w porównaniach rdr.

Największy był wolumen emisji  pośrednich zakresu 3 - 3 870 716 ton. Tu nastąpił wzrost o 1,8 proc. w porównaniu z 2019 r. Dane dla zakresu 3 obejmują następujące kategorie: zakupione towary i usługi, emisje związane z energią i paliwami, transport, odpady operacyjne, podróże służbowe, dojazdy pracowników do pracy oraz użytkowanie produktów przez użytkowników końcowych i  emisje po zakończeniu okresu życia produktów.

Wzrost emisji pośrednich (scope 3) w 2020 r. miał związek m.in. z szerszym zakresem danych ujętych w zestawieniu. Objęły one wskaźniki emisji powstałe zarówno podczas produkcji opakowań towarów marek własnych sieci Kaufland, jak i opakowań produktów marek producenckich. Natomiast suma emisji zakresu 3 z 2019 roku uwzględniała jedynie wskaźnik odnoszący się do opakowań produktów marek własnych Kaufland.

Łączny wolumen emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. grupy Kaufland Polska Markety sięgał 4 102 540 ton i był o 1,2 proc. większy w porównaniu z 2019 r.  Wzrost był skutkiem wyżej opisanej zmiany w ujmowaniu danych emisji zakresu 3, który miał dominujący udział (ponad 94 proc.) w całej emisji GHG grupy.

Emisje względne GHG

W 2020 r. na 1 mln zł przychodów grupy (11 mld zł) przypadła emisja niemal 373 ton CO2e, w porównaniu z 382,3 tonami w 2019 r., czyli zmalała o 2,4 pp, przy wzroście o 3,8 proc. przychodów.

Na 1 pracownika grupy (13 743 osób) w 2020 r. przypadła emisja 298,5 ton CO2e, wobec 298,3 ton w 2019 r., tj. zwiększyło się minimalnie – o 0,07 pp, przy wzroście zatrudnienia o 1,2 proc. rdr.

Działania ograniczające emisje

W 2019 r. oraz w 2020 roku Kaufland realizował szereg działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Większość związana była z poprawą efektywności energetycznej. System zarządzania energią w sklepach, centrach logistycznych oraz centrali został poddany certyfikacji według normy ISO 50001.

We wszystkich nowych oraz zmodernizowanych marketach grupa wdraża rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak energooszczędne oświetlenie LED. W wybranych placówkach zmodernizowanych w 2019 oraz w 2020 roku wymieniono meble i instalacje chłodnicze na ekologiczne, które umożliwiają wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych do ogrzewania sklepów.

W nowo otwartych placówkach nie używa się już do ogrzewania takich paliw jak: węgiel, olej, gaz czy drewno. Źródłem jest niemal wyłącznie odzysk ciepła odpadowego.

Grupa dąży do zmniejszenia emisji GHG także poprzez wykorzystywanie nieszkodliwych dla warstwy ozonowej chłodziw. W magazynach produktów mrożonych i halach produktów świeżych stosuje naturalne chłodziwo, jakim jest amoniak, a w nowych sklepach w całym agregacie chłodniczym stosuje się wyłącznie chłodziwo neutralne dla klimatu.

W tym roku grupa zamontowała pierwsze panele fotowoltaiczne na dachu hipermarketu we Wrocławiu. W ten sposób realizuje cel zwiększenia udziału OZE w zużywanej energii, co także zmniejszy emisję GHG.

Działania zewnętrzne

Dużą wagę Kaufland Polska Markety przykładają do upowszechniania inicjatyw ograniczających emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw, czyli m.in. wśród lokalnych producentów (400) i dostawców żywności (4000).

Rozwiązaniem służącym redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw są również skrzynki EPS stosowane w sieci Kaufland do transportu i ekspozycji warzyw oraz owoców. Skrzynki te mogą być wielokrotnie wykorzystywane oraz nadają się do recyklingu. Ich użycie ograniczyło w 2020 roku o 4,7 tys. ton emisję CO2.

Patrz też: Kaufland uruchomił stację ładowania samochodów elektrycznych w Łodzi

Na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma także wpływ realizacja strategii REset Plastic, zgodnie z którą do 2025 r. Kaufland ograniczy zużycie plastiku o 20 proc., a w opakowaniach marek własnych będzie stosować średnio 25 proc. materiałów z odzysku (recyklatu).

W 2019 r. Kaufland podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży jednorazowych toreb zakupowych z plastiku i zastąpieniu ich alternatywami, które bardziej przyjaznymi do środowiska. Przykładem tego jest torba wykonana w 80 proc. z folii pochodzącej z jej sklepów, która nadaje się do ponownego przetworzenia.

Plany klimatyczne Grupy Schwarz

Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną Grupy Schwarz, także sieć sklepów Kaufland zamierza do 2030 r. o 80 proc. zredukować emisje powstałe na skutek działalności operacyjnej (w porównaniu do 2019 r.)

Ponadto najpóźniej w 2025 r. sieć ta planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację projektów związanych z ochroną klimatu.

Duża część emitowanych gazów cieplarnianych ma związek z łańcuchem dostaw, dlatego Kaufland zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80 proc. emisji powstałych  w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi (Science Based Target Initiative - metodologia definiowania celów dekarbonizacji ).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022