Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Kompania Piwowarska debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 09-12-2021 11:51 | Aktualizacja: 13-12-2021 11:52

Największy wpływ na poziom emisji gazów cieplarnianych w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych ma emisja pośrednia zakresu 2, czyli powstająca podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej. Przykład Kompanii Piwowarskiej dowodzi, że można radykalnie obniżyć własny ślad węglowy działalności, korzystając w większym zakresie z OZE.


Ta konsekwentna walka o redukcję emisji CO2 znajdzie bliski finał. W niedługiej perspektywie, do końca dekady, sama produkcja piwa w Kompanii Piwowarskiej nie będzie obciążona emisjami CO2. Choć na pełną neutralność działalności dla klimatu trzeba będzie poczekać kilkanaście lat, bo logistykę czeka dopiero transformacja energetyczna, to niejeden piwosz właśnie z tego powodu będzie wybierał produkt tej grupy. Będzie być może miał poczucie, że jest częścią pożądanych zmian.

Grupa kapitałowa

Kompania Piwowarska jest spółką akcyjną. Wchodzi w skład Asahi Europe & International, należącej do japońskiej grupy kapitałowej Asahi Group Holdings. Sama spółka Kompania Piwowarska jest właścicielem trzech browarów w: Poznaniu, Tychach, Białymstoku.

W łańcuchu dostaw, firma współpracuje z blisko 113,9 tys. dostawców i partnerów biznesowych, co z kolei ma wpływ na wolumen jej pośredniej emisji CO2.

W 2020 r. KP wyprodukowała 13,57 mln hl piwa (wszystkie browary w Polsce – 38,4 mln hl), z czego w kraju sprzedała 12,9 mln hl. Taki wynik uplasował ją na pierwszym miejscu na rodzimym rynku, z udziałem 39,4 proc. w łącznej sprzedaży tego trunku (dane KP, oparte na statystyce GUS „o kategorii oraz danych sprzedażowych firmy”).

Zarząd podkreśla, że spółka „należy do czołówki firm w Polsce dbających o zrównoważony rozwój”, w tym szczególny nacisk kładzie m.in. na obszar ochrony środowiska. W tym obszarze KP ma wyznaczone konkretne cele i zadania do realizacji do 2030 r.

Są one zbieżne z programem „Wizja środowiskowa 2050”, jaką w 2018 r. ogłosiła grupa Ashahi oraz z nową strategią dotyczącą spółek europejskich, jakie Asahi Europe & International ogłosiła we wrześniu 2020 r. („Lepsza przyszłość 2030”). Prezentujemy je poniżej.

Emisja gazów cieplarnianych

W 2020 r. Kompania Piwowarska przyczyniła się do emisji bezpośredniej (zakres 1) 29 883 ton, która była o 0,3 proc. mniejsza w porównaniu do 2019 r. Dane te obejmują emisje towarzyszące produkcji energii wytwarzanej wewnętrznie z gazu ziemnego, oleju opałowego i LPG, czyli spalanie ich w kotłowniach browarów w Poznaniu i w Tychach.

Radykalnie zmalała emisja pośrednia zakresu 2. W 2020 r. jej wolumen wynosił 45 371 ton, wobec 76 163 ton w 2019 r., czyli był o 40,4 proc. mniejszy. Tej skali redukcję spółka uzyskała na skutek mniejszego zużycia energii elektrycznej (o 3 proc.) i cieplnej (o 1,3 proc.). Miało to związek z mniejszą produkcją piwa (w ujęciu wolumenowym o 5,5 proc.), ale do redukcji przyczyniło się przede wszystkim prawie dwukrotnie większe w 2020 r. niż rok wcześniej zwiększenie udziału energii z OZE.

Patrz też: Kompania Piwowarska niebawem wykorzystywać będzie tylko energię odnawialną

Łączna emisja CO2e w 2020 roku grupy Kompania Piwowarska wyniosła 75 254 ton. Była ona w porównaniu z 2019 r. (106 137 ton) mniejsza o 29,1 proc. W największym stopniu przyczyniła się do tego redukcja emisji zakresu 2, która w 2019 r. miała 72 proc. udziału w łącznej emisji CO2e (w 2020 r. zmalała do 60 proc.).

Wskaźniki relatywne emisji GHG

W 2020 r. na 1 mln zł przychodów (4 345 mln zł) Kompania Piwowarska przyczyniła się do emisji 17,3 ton CO2e, wobec 24,1 ton w 2019 r., czyli wskaźnik ten zmalał o 28,2 p.p., przy mniejszych przychodach rdr. o 1,4 proc.

Na 1 pracownika Kompanii Piwowarskiej w 2020 r. (2716 osób) przypadło 27,7 ton CO2e, wobec 39 ton w 2019 r., tj. wskaźnik ten był o 29 p.p. mniejszy rdr., przy mniejszej liczbie pracowników o 0,2 proc.

Według danych spółki, na 1 litr piwa w 2020 r. przypadała emisja 5,59 kg CO2e.


Sposoby ograniczania emisji GHG

Opisane zwiększanie udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej to - obok oszczędności w konsumpcji prądu - główne sposoby zmniejszania emisji GHG przez Kompanię Piwowarską.

Ale energia elektryczna to nie jedyny obszar działań optymalizacyjnych. Część zużywanej energii cieplnej grupa produkuje sama, spalając np. biogaz powstający w browarze w Tychach. Biogaz powstaje podczas fermentacji metanowej związków organicznych w zakładowej podczyszczalni ścieków. Jest to paliwo przyjazne dla środowiska, ponieważ powstaje z substancji organicznych zawartych w ściekach, a jego spalanie generuje znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu z węglem kamiennym czy olejem opałowym.

Spółka podjęła też decyzję, by w browarze w Białymstoku sprawdzić możliwości wykorzystywania energii ze ścieków z odpadów w produkcji piwa. Technologia ta może istotnie zmniejszyć emisję CO2 powstającą przy produkcji ciepła.

Zgodnie z wieloletnią umową zawartą w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE, w czerwcu 2021 r. rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw - ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska. Składają się na nią trzy turbiny Nordex N149 o łącznej mocy 12 MW. Pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowych turbin wiatrowych ma nastąpić na początku 2022 r., zwiększając w miksie energetycznym Kompanii udział energii z OZE.

Patrz też: Ruszyła budowa farmy wiatrowej, która zasili polskie browary

Istotne redukcje CO2 przynosi grupie optymalizacja łańcucha dostaw, w tym: usprawnienia w sieci dystrybucji, transport towarów w pełni załadowanymi pojazdami oraz alokacja zapasów (np. dostarczanie produktów bezpośrednio z browarów do klientów, z pominięciem magazynów). Dzięki takim działaniom, grupa od roku 2017 do 2020 ograniczyła emisję CO2 transportu o 9 proc.

Zarazem już wszystkie samochody dostawcze grupy spełniają normę emisji spalin Euro 6, choć nie wszystkie kontraktowane na zewnątrz samochody ciężarowe.

Plany obniżenia emisji

Kompania Piwowarska wyznaczyła już cele i zadania w obszarze środowiskowym i społecznym do 2030 r. Są one zbieżne z perspektywą globalną, wyrażoną w „Wizji Środowiskowej Grupy Asahi 2050”, jaką przedstawiła Asahi Europe & International dla spółek europejskich.

A oto niektóre założenia tego programu:

– do 2025 r. – używanie przez browary w 100 proc. energii elektrycznej z OZE, redukcja emisji zakresu 1 i 2 do zera,

– do 2030 r. – uzyskanie w działalności browarów neutralności węglowej (także przez dalsze zmniejszania zużycia wody na 1 l piwa, w 100 proc. recykling opakowań wielokrotnego użytku), współpraca z partnerami i redukcja CO2 o 30 proc. w porównaniu z poziomem 2020 r. emisji pośredniej zakresu (scope) 3,

– do 2050 r. – uzyskanie pełnej neutralności węglowej, także w łańcuchu dostaw.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022