Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Kujawsko-pomorskie: GDDKiA zawarła umowę z Colas Polska na rozbudowę DK 55 Grudziądz-Mokre

Autor: PAP
Dodano: 30-12-2021 14:11

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy zawarł umowę z firmą Colas Polska na rozbudowę drogi krajowej 55 Grudziądz-Mokre (Kujawsko-pomorskie). Spółka będzie miała pół roku na realizację zadania, a jego koszt wyniesie 9,3 mln zł.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie DK 55 na odcinku Grudziądz-Mokre o ciąg pieszo-rowerowy długości 4,2 km. Prace obejmą teren gmin Grudziądz i Rogóźno. W ramach zadania przebudowana zostanie także tzw. infrastruktura kolidująca, jak zjazdy oraz instalacje teletechniczne i energetyczne. Powstaną zatoki autobusowe, odwodnienie nawierzchni, kolektor oraz most przez rzekę Osę.

Spółka Colas Polska została wyłoniona w przetargu. Złożyła najkorzystniejszą z pięciu ofert na kwotę 9,3 mln zł.

Złożone oferty zostały poddane analizie według następujących kryteriów: cena (60 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.), okres gwarancji jakości (20 proc.).

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów. Umowa z wykonawca została podpisana po tym, jak w terminie 10 nie wpłynęły odwołania od wyboru oferty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022