Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Action: 6,5 mln zł zysku w III kw. 2007/2008 r.

Autor: ISB
Dodano: 16-06-2008 10:23

Spółka Action, dystrybutor sprzętu IT, miała 6,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2007/08, który rozpoczął się w sierpniu 2007 roku, wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w poniedziałek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł w III kw. (1 lutego - 30 kwietnia) 10,47 mln zł wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 554,86 mln zł wobec 434,53 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2007 roku grupa miała 25,31 mln zł zysku wobec 13,91 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1761,32 mln zł wobec 1374,53 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2007 roku spółka miała 28,81 mln zł zysku netto wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020