Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Rynek pracy ma przed sobą wielkie wyzwania

Autor: ZJ
Dodano: 11-01-2022 14:02

20 stycznia 2022 roku, w Warszawie w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbędzie się konferencja EEC Trends. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną sdebaty na temat głównych trendów, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. EEC Trends stanowi programowy prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I tak 20 stycznia w godz. 12.00-13.00 w ramach ścieżki tematycznej EEC WORK odbędzie się debata zatytułowana "Rynek pracy w Polsce".

Tematem dyskusji "Rynek pracy w Polsce" w ramach EEC Trends będzie m.in. rola pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy. Uczestnicy wydarzenia zastanowią się nad tym, czy rozwiązaniem będzie aktywizacja rezerw własnych, czy też ułatwienia dla migrantów.

Poza tym tematami do dyskusji będą: demografia, wzrost gospodarczy, geopolityka, stanowiące faktory zmian. Omówione zostaną także prognozy dla rynku pracy, który stale się zmienia, a zmianom tym towarzyszy między innymi informatyzacja i automatyzacja.

W dyskusji uczestniczyć będą między innymi: Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego; Michał Maciuk, chief sales officer i twórca Flexee; Patryk Madaj, krajowy dyrektor ds. personalnych w ABB; Anna Rulkiewicz, prezes firmy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej; Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; przedstawiciel PORR.

Dyskusje, jakie odbędą się w ramach EEC Trends przygotują grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy, wskazując priorytety i akcentując to, co najważniejsze.

W toku tego wydarzenia wykuje się ostateczny kształt agendy EEC. Dzięki takiemu podejściu tematyka Kongresu jest pojemna i adekwatna do oczekiwań i potrzeb, aktualna i żywa. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022