Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Czekają nas duże wyzwania wobec zmian w łańcuchach dostaw

Autor: ZJ
Dodano: 11-01-2022 17:09

20 stycznia 2022 roku w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, zorganizowana zostanie konferencja EEC Trends. W ramach wydarzenia odbędą się sesje, podczas których dyskutować będziemy o głównych trendach, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. EEC Trends to programowy prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I tak 20 stycznia w godz. 15.30-16.00 w ramach ścieżki tematycznej EEC MOVE odbędzie się sesja "Logistyka i infrastruktura wobec zmian w łańcuchach dostaw".

W trakcie dyskusji "Logistyka i infrastruktura wobec zmian w łańcuchach dostaw" będziemy między innymi rozmawiać o nowych modelach działania i koniecznych inwestycjach obejmujących centra logistyczne, porty morskie, czy przewoźników kolejowych. Tematem dyskusji będą też adaptacyjne zmiany w strategiach eksporterów, importerów, operatorów.

Szybkość działania całego łańcucha dostaw oraz ograniczenie różnic czasów realizacji zadań przez poszczególne ogniwa pozostają szczególnie istotne z punktu widzenia projektowania łańcucha dostaw. Natomiast do podstawowych celów należą zapewnienie konkurencyjnej infrastruktury oraz taka organizacja logistyki, która będzie umożliwia sprawną realizację przepływów dóbr, informacji i środków pieniężnych w skali międzynarodowej. Porozmawiamy więc o wyzwaniach, jakie stoją przed firmami w tym zakresie.

W dyskusji będą uczestniczyć między innymi: Halina Brdulak, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Zarządzania Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland; Konrad Hernik, prezes zarząd, OT Logistics SA; Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2016-2020, wiceminister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021.

Dyskusje, jakie odbędą się w ramach EEC Trends przygotują grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy, wskazując priorytety i akcentując to, co najważniejsze.

W toku tego wydarzenia wykuje się ostateczny kształt agendy EEC. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny i adekwatny do oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022