Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Kolej ma ciągle duży potencjał do spieniężenia

Autor: ZJ
Dodano: 11-01-2022 17:18

20 stycznia 2022 roku w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, zorganizowana zostanie konferencja EEC Trends. W ramach wydarzenia dojdzie do debat o głównych trendach, które w roku 2022 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I tak 20 stycznia w godz. 16.00-17.00, w ramach ścieżki tematycznej EEC MOVE, odbędzie się sesja zatytułowana "Transport kolejowy".

Debata "Transport kolejowy" będzie poświęcona m.in. kluczowych inwestycjom kolejowym. Pokusimy się o sporządzenie bilansu w zakresie projektów będących w realizacji, a także planów.

Tematem dyskusji będą również między innymi centra logistyczne, magazyny i porty. Zastanowimy się nad tym, jak zapewnić dostęp do krajowej sieci kolejowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznice).

Porozmawiamy także o interoperacyjności kolei europejskich i o tym, czy wciąż to tylko postulat. Tematem rozmowy będą także bariery techniczne i regulacyjne dalszej integracji.

W dyskusji będą uczestniczyć między innymi: Joanna Lech, p.o. dyrektor CUPT; Krzysztof Niemiec, wiceprezes firmy Track Tec; Artur Popko, prezes firmy Budimex. 

EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł - jednej
z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.

Dyskusja w trakcie EEC Trends przygotuje grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy, wskazując priorytety i akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt agendy Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022