Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Najlepsze projekty dla klimatu. Startuje prestiżowy ranking

Autor: Oskar Filipowicz
Dodano: 14-01-2022 13:30

Zielona transformacja, jako jeden z megatrendów, staje się ważnym nurtem polskiej gospodarki. Coraz więcej firm wpisuje cel ograniczania wpływu działalności gospodarczej na klimat do swoich strategii firm i owocuje konkretnymi projektami. Najciekawsze z nich zostaną wyróżnione w kolejnej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jest najbardziej widocznym elementem strategii środowiskowych realizowanych przez firmy. Polski przemysł, energetyka, sektor usług budują wielkie, zróżnicowane portfolio pomysłów i wdrożeń służących redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Nowatorskim pomysłom towarzyszą realizacje już sprawdzonych rozwiązań, wielkim programom inwestycyjnym – kompleksowe zestawy drobnych kroków.

„Dekarbonizacyjny”, jak się okazuje, może być usprawniony proces produkcji, program racjonalizacji zużycia energii, ale także produkt czy usługa, które przekładają się na spadek emisji u odbiorcy. Aktywności te mają różny wpływ na spadek emisji, wszystkie wymagają innowacyjnego i odpowiedzialnego podejścia, wiele z nich już teraz nagradza rynek, preferując czystsze rozwiązania i produkty o niższym śladzie węglowym.
 
Już wkrótce - 20 stycznia - tematyka ta znajdzie swoje odbicie w dwóch debatach wydarzenia pod nazwą EEC Trends (Warszawa). To merytoryczny wstęp do tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej Europy Centralnej (25-27 kwietnia, Katowice). Chodzi o debaty "Zielona transformacja gospodarki" oraz "ESG – nowe ramy strategii biznesowych".

Prestiżowy przegląd

Serwis Zielony Indeks portalu gospodarczego WNP.PL towarzyszy ewolucji polskiej gospodarki, opisując wysiłki firm na rzecz ograniczania wpływu działalności gospodarczej na zmiany klimatu. Grupa PTWP, organizator wydarzeń biznesowych oraz wydawca portalu, realizuje szeroko zakrojoną kampanię dedykowaną tym, którzy aktywnie uczestniczą w „zielonej” transformacji polskiej gospodarki.
W ramach kampanii, której inicjatorem i partnerem strategicznym kampanii "Zielony indeks" jest Grupa Ciech, działające w Polsce firmy zapraszane są do raportowania własnej emisji gazów cieplarnianych, a portal i serwis szeroko informują o konkretnych działaniach podejmowanych przez dany podmiot gospodarczy dla ograniczania wpływu jego działalności na klimat.
Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych to jeden z elementów kampanii – przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W pierwszej edycji rankingu (2021) wyróżniono w trakcie wieczornej gali towarzyszącej XIII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach sześć inicjatyw działających na polskim rynku firm. Wśród laureatów znalazły się największe firmy przemysłowe, podmioty sektora energii i paliw, dostawcy zaawansowanych technologii, aktywni inwestorzy: Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Schneider Electric Polska wraz z KGHM Polska Miedź, Orange Polska, Grupa Veolia w Polsce i Aquanet, Energa OZE.

Dowiedz się więcej o projektach wyróżnionych w roku 2021.

W wyborze laureatów wspierają organizatora członkowie Rady Kampanii Zielony Indeks – autorytety w dziedzinie nauki, energetyki, polityki środowiskowej, liderzy odpowiedzialnego biznesu.

W zestawieniu inicjatyw dekarbonizacyjnych w roku 2022 ujęte zostaną wdrożenia zakończone w latach 2020-2022. Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających zakwalifikowanie do czołówki Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych będzie miało miejsce w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (25-27 kwietnia 2022 roku).

Projekty do rankingu mogą zgłaszać same firmy oraz instytucje (np. samorządu gospodarczego) do  28 lutego 2022 r. na adres ranking@ptwp.pl, w temat maila należy wpisać Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.

Zgłoszenie powinno zwierać:
• Krótki opis projektu (inwestycji, modernizacji, usprawnienia itp.) wraz z czasem realizacji. Prosimy o ograniczenie się do jednego zamkniętego projektu poddanego ewaluacji od strony efektu środowiskowego.
• Łączne poniesione nakłady inwestycyjne związane bezpośrednio z wdrożeniem.
• Efekt wdrożenia w tonach nie wyemitowanego GHG (gazów cieplarnianych) wyrażony ekwiwalentem CO2.
• Dane kontaktowe do osoby odpowiadającej za opracowanie zgłoszenia

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022