Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

TK: Przepisy dotyczące audytu w sądownictwie niezgodne z konstytucją

Autor: (PAP)
Dodano: 09-11-2005 17:09

Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustanawiające ministra finansów koordynatorem audytu wewnętrznego w sądownictwie, są niezgodne z konstytucją, ponieważ stwarzają potencjalne zagrożenie dla niezależności władzy sądowniczej - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

Ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. skierował do Trybunału prezydent Aleksander Kwaśniewski, mający wątpliwości, czy ją podpisać. Według prezydenta, rozszerzenie uprawnień ministra finansów na organy sądownicze sprawi, że władza wykonawcza będzie ingerować w sądowniczą. W ten sposób ustawa narusza - zdaniem prezydenta - niezawisłość władzy sądowniczej oraz trójpodział władz.

Zgodnie z ustawą, minister finansów i podległy mu Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego koordynowaliby audyt wewnętrzny m.in. w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz Kancelarii Sejmu i Kancelarii Prezydenta.

Trybunał podzielił argumentację prezydenta, że przepisy dotyczące audytu stwarzają potencjalne zagrożenie dla niezależności władzy sądowniczej, jednocześnie podkreślając, że przepisy te nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

Zgodnie ze środowym orzeczeniem, niezgodność z konstytucją polega na wprowadzeniu "boczną drogą" dodatkowej instytucji kontrolnej. Powoduje to, że uprawnienia pracowników Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego (GIAW) są niewspółmiernie szerokie w stosunku do ich niejasno, nieprecyzyjnie określonych zadań.

- Zdaniem Trybunału, ocena prawidłowości prowadzenia audytu nie wymaga bezpośredniego wejścia pracowników GIAW na teren sądu i wglądu w dokumenty oraz żądania wyjaśnień. Powstaje także uzasadniona obawa, iż prawo wglądu w dokumenty może prowadzić do naruszenia innych przepisów, co do okoliczności objętych tajemnicą. Niejasność i nieprecyzyjność określenia zadań w konfrontacji z wielkimi uprawnieniami, zawsze bowiem zachęca do nadużywania kompetencji - orzekli sędziowie.

Według TK, kwestionowane unormowania pozwalają pracownikom administracji władzy wykonawczej faktycznie stale przebywać na terenie sądów i trybunałów.

- Stwarzać to może fałszywe przekonanie o instytucjonalnym, władczym oddziaływaniu Rady Ministrów na sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Przepisy te stwarzają potencjalnie tak duży zakres zagrożeń, że już na etapie badania prewencyjnego można stwierdzić ich niezgodność z Konstytucją - orzekł Trybunał.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020