Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

NTT System: ponad 74 mln zł z przetargów publicznych

Autor: ISB
Dodano: 25-07-2008 13:34

Wpływy producenta komputerów NTT System z przetargów organizowanych przez instytucje publiczne wyniosły ponad 74 mln zł w I połowie 2008 roku, poinformowała spółka w komunikacie w piątek. NTT ocenia, że w całym roku wpływy z przetargów będą stanowiły 20-30% wszystkich przychodów spółki.

"Spółka zakłada, że udział przychodów z przetargów za 2008 r. w strukturze sprzedaży wyniesie między 20-30%. W samym I półroczu 2008 r. wpływy z przetargów wyniosły ponad 74 mln zł" - czytamy w komunikacie. Firma poinformowała, że w tym roku zrealizuje kilkanaście zamówień na dostawę sprzętu komputerowego będących wynikiem rozstrzygnięć przetargów ogłaszanych przez instytucje publiczne.

Największym tegorocznym zrealizowanym kontraktem była dostawa sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wyposażania pracowni internetowych w szkołach.

"Trwają postępowania przetargowe ogłoszone przez Pocztę Polską. Dwa z 15 rozstrzygnięto na korzyść spółki NTT System, która wraz z firmami partnerskimi realizuje umowę dotyczącą przetargu w Oddziale Poczty Polskiej w Krakowie oraz zrealizowała dostawę dla Oddziału Poczty Polskiej w Szczecinie. Spółka uczestniczy w kolejnych postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Pocztę Polską; m.in. UP Poznań, UP Warszawa, UP Wrocław. Ich rozstrzygnięcia można spodziewać się jeszcze w III kw. br." - czytamy dalej.

Najnowszym przetargiem, w którym uczestniczy NTT System w konsorcjum z litewskim ICG oraz spółką zależną NTT System Baltija, jest projekt dostawy 3200 sztuk komputerów do szkół litewskich. NTT System oczekuje również na ogłoszenie przetargów przez MEN, dotyczących komputeryzacji gimnazjów (rządowy program "Komputer dla ucznia").

Spółka NTT System miała 1,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 139,99 mln zł wobec 107,09 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020