Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Zielony Ład wymaga od władz determinacji, której nie ma

Autor: Kalina Olejniczak
Dodano: 13-05-2022 20:00

Brakuje determinacji po stronie decydentów. Przedsiębiorcy już świetnie wiedzą, jak budować biznes na nowo, jak go "zazieleniać".  Z Michałem Motylewskim z kancelarii Dentons rozmawiamy o zmianie, jaka dokonała się w polskich firmach.

Zielony Ład to przede wszystkim potwierdzenie megatrendu. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, zdaniem Michała Motylewskiego, że bardzo wzrosła ich świadomość. - Przedsiębiorcy wiedzą, że to trend nieunikniony. Zielony Ład mówi nam o tym, że będziemy się zmieniać - zaznacza. - W jakim kierunku? Większej dywersyfikacji i to w każdym naszym wyborze biznesowym i osobistym.

Nie chodzi tu tylko o źródła energii, jak podkreśla nasz rozmówca.

- Musimy patrzeć na to, z czego składa się nasza strategia. A ta winna być długoterminowa, odważna i ambitna. Sami przedsiębiorcy mówią, że są gotowi z determinacją podążać do mierzalnych, ale ambitnie wyznaczonych celów - wskazuje. 

Tu pełny zapis rozmowy video. Dalsza cześć tekstu poniżej.

Czego zatem brakuje w otoczeniu biznesowym? Zdaniem Michała Motylewskiego analogicznej determinacji po stronie naszych decydentów, którzy dbają o regulacje prawne. 

- Bardzo dobrze wybrzmiewają dziś słowa premiera Jerzego Buzka, że determinacja po stronie decydentów nie może sprowadzać się do deklaracji. Musi być poparta konkretnymi działaniami, dialogiem z przedsiębiorcami i stroną społeczną. Musimy działać w dialogu, otwierać się na współpracę i różnorodność. Taka strategią pozwala patrzeć w przyszłość, podejmować wyzwania i realnie liczyć na sukces - wyjaśnia Michał Motylewski.

Czytaj też: Zielony biznes bardziej opłacalny. Powodem wojna

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022