Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Dojrzałość cyfrowa przemysłu w Polsce

Autor: materiał partnera
Dodano: 21-09-2022 14:03

Co zapamiętamy z 2022 roku? O czym najczęściej rozmawiał polski przemysł? Z pewnością wśród najważniejszych tematów znalazły się przerwane lub utrudnione łańcuchy dostaw, ekonomiczne i społeczne skutki konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, a co za tym wszystkim idzie – wzmożona potrzeba bezpieczeństwa. A to z kolei bezpośrednio wiąże się z zaawansowaną cyfryzacją i wdrożeniem rozwiązań przemysłu 4.0.

Dojrzałe cyfrowo organizacje lepiej radzą sobie w kryzysie 

W badaniu i raporcie PwC z 2017 roku „Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji” ponad 80 proc. ankietowanych było zdania, że w przeciągu najbliższych lat gromadzone oraz skutecznie analizowane dane będą miały fundamentalne znaczenie w procesie decyzyjnym, usprawniającym biznes. Wydarzenia ostatnich – niemal – 3 lat w bolesny sposób zweryfikowały te opinie. Pandemia, a później wojna w Europie spowodowały, że wiele wcześniejszych biznesowych założeń stało się bezwartościowych. W dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniającej się rzeczywistości otwartość na rozwiązania cyfrowe i outsourcing IT okazały się kluczem do efektywnego zarządzania procesami związanymi z produkcją. 

Chmura, czyli fundament przemysłu 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach i nikogo nie trzeba już przekonywać, że bez rozwiązań przemysłu 4.0 trudno mówić o zachowaniu ciągłości działania biznesu. Co jednak wyróżnia najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, które mimo niesprzyjających okoliczności zdołały umocnić swoją pozycję na rynku? Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że aż 61 proc. polskich przedsiębiorstw sektora przemysłowego wskazuje na chmurę obliczeniową jako na technologię, która będzie miała największy wpływ na rozwój firm. Potwierdzają to dane z raportu firm Polcom oraz Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”. Według badania:

- Z danych, którymi podzielili się z nami przedstawiciele ankietowanych firm, wynika, że budżety na ogólnie pojętą cyfryzację zostaną co najmniej utrzymane. Mówimy tu oczywiście o deklaracjach, ale warto zwrócić uwagę, że część z nich zamierza nawet zwiększyć te budżety. Mimo powszechnego szukania oszczędności, wiele przedsiębiorstw dostrzega, że cyfryzacja  jest bezpośrednio związana z postępem technologicznym i możliwością szybkiego wdrażania nowych projektów na rynek, a więc mówiąc wprost – z przetrwaniem. A jak wiadomo, im trudniejsze czasy, tym trzeba działać szybciej,  by działać na konkurencyjnych rynkach – komentuje Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom, firmy, która od 30 lat świadczy kompleksowe usługi IT w Polsce i za granicą, w tym cloud computing.

Bezpieczeństwa danych to globalny trend wśród firm produkcyjnych

Poza optymalizacją kosztów, ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością wdrażania rozwiązań chmurowych jest bezpieczeństwo danych i ciągłość działania systemów. W dobie rosnącej liczby cyberzagrożeń wiele firm ponosi ogromne koszty związane z zapewnieniem ochrony danych: właściwą infrastrukturą informatyczną, pozyskaniem specjalistycznego know-how czy edukacją pracowników w zakresie bezpieczeństwa. To tylko kilka czynników, o które należy zadbać w tak trudnych czasach, co jednak nawet w najmniejszym stopniu nie wyczerpuje tematu. Chmura daje szansę na wyrównanie szans i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa bez ponoszenia nadmiernych wydatków inwestycyjnych. Ciągłość działania, a co za tym idzie, nieprzerwane funkcjonowanie systemów produkcyjnych to również ważny element przewagi konkurencyjnej i kluczowy czynnik pozwalający na stabilny rozwój firm. Marcin Gwóźdź zauważa, że bezpieczeństwo to silny trend także wśród polskich przedsiębiorców:

– Obserwujemy dwa główne powody, dla których klienci decydują się na usługi chmurowe w swoich firmach: pierwszy z nich to po prostu ekonomia i szukanie oszczędności. Tak naprawdę od tego zaczęła się popularność tych usług. Drugi powód i obecnie już tak samo ważny co względy ekonomiczne to bezpieczeństwo. Z każdym kwartałem widzimy coraz większe zainteresowanie usługami, takimi jak Security Operations Center – proaktywny monitoring infrastruktury IT pod kątem cyberbezpieczeństwa danych w chmurze. Na pewno istotny wpływ na ten trend ma sytuacja geopolityczna oraz wzrost zagrożeń w cyberprzestrzeni. Nie dziwi nas więc, że firmy produkcyjne, chcąc zabezpieczyć swoje dane, wybierają bezpieczne i skalowalne rozwiązania w chmurze.

Według danych z raportu Polcom oraz Intel „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, aż 86 proc. respondentów wskazuje bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości działania biznesu jako priorytety w budowaniu strategii IT. Firmy wskazują te obszary jako przynoszące najlepsze efekty w obszarze cyfryzacji oraz wymagające najpilniejszych inwestycji. Proces ten rodzi jednak nowe wyzwania. Zdaniem managerów IT, te największe są związane z zagadnieniem ochrony danych przed kradzieżą lub inwigilacją (72 proc.) oraz przed ich utratą lub uszkodzeniem (66 proc.). Jak objaśnia Marcin Gwóźdź, właśnie po to, by odpowiednio zabezpieczyć dane, powstają dedykowane ośrodki, czyli tzw. data center:

– Ośrodki data center są budowane po to, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i zapewnić ciągłość działania niezależnie od sytuacji – np. katastrofy naturalnej czy przerw w dostawie prądu. Rolą dostawcy jest maksymalne ograniczenie takiego ryzyka i zapewnienie ciągłego dostępu do danych, co przekłada się na możliwość realizacji bieżących celów biznesowych naszych klientów.

Prezes zarządu Polcom zwraca także uwagę na to, że czynnikiem warunkującym poziom bezpieczeństwa środowiska IT, może być także możliwość zapewnienia przez dostawcę suwerenności danych:

- Wizyta referencyjna w ośrodkach przetwarzania danych pozwala klientom zweryfikować data center, w tym także poziom bezpieczeństwa. Widzimy taką potrzebę wśród wielu klientów, szczególnie z sektorów regulowanych. To podejście nie dziwi, ponieważ wiele firm podlega różnym zewnętrznym regulatorom, a co za tym idzie – audytom, a w nich często powraca m.in. kwestia lokalizacji ośrodka data center, w którym przetwarzane są ich dane. Łatwiej więc sprostać wszystkim takim wymaganiom, gdy korzysta się z infrastruktury chmury zlokalizowanej na terytorium Polski, która podlega tym samym przepisom prawa. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, dla których wstrzymanie prac może być kosztowne lub wiązać się z innymi poważnymi konsekwencjami biznesowymi.  

Jak dogonić konkurencję? Z chmurą będzie łatwiej

Firmy, dla których cyfryzacja nie była wcześniej priorytetem, zostały w czasie pandemii niejako zmuszone przez okoliczności do szybkiego nadrabiania zaległości w tym obszarze. Dla części z nich wiązało się to z gigantycznymi kosztami, ale też wprowadzanymi pod presją czasu i nie zawsze optymalnymi rozwiązaniami.

Obecny okres spowolnienia gospodarczego oraz wyzwania związane m.in. z inflacją również nie pomagają w ustabilizowaniu biznesu. Wiele przedsiębiorstw obawia się dużych inwestycji, a jednocześnie dostrzega ich konieczność, by utrzymać pozycję rynkową lub dogonić konkurencję. Chmura daje im taką możliwość.

– Przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania w zakresie przetwarzania danych w chmurze, aby rozwiązać różne kwestie. Można tu wymienić m.in. zwiększenie konkurencyjności rynkowej – poprzez usprawnienie procesu produkcji i łańcucha dostaw – zachowanie ciągłość działania, obniżenie kosztów IT lub też zwiększenie bezpieczeństwa danych – wskazuje Marcin Gwóźdź.

Niezależnie od czynników, które wpływają na decyzje w przedsiębiorstwach, skala biznesu chmurowego w Polsce sukcesywnie rośnie. Widać to na przykładzie firmy Polcom, obsługuje już ponad 400 klientów biznesowych, z czego ponad 25 proc. stanowią firmy z sektora przemysłu i produkcji. W efekcie data center rozwija się w tempie 30 proc. r/r.

– Kryzys gospodarczy i energetyczny czy też inflacja – to aspekty, które intensywnie wpływają na każdy obszar gospodarki w Polsce. Stąd też biznes jeszcze dobitniej wymaga wysokiej skalowalności, szybkości dostosowania się do zmian i optymalizacji środków inwestycyjnych. Patrząc na przykładzie naszych klientów i ich sytuację w tym momencie sądzę, że chmura jest najrozsądniejszym rozwiązaniem dla firm, które będą chciały nadal efektywnie rozwijać się w okresie dynamicznych zmian w gospodarce – podsumowuje prezes zarządu Polcom.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023