Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Rozszerzona rzeczywistość wspiera energetykę wiatrową. Tak to wygląda w praktyce

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 30-09-2022 20:35

Rozszerzona rzeczywistość to przydatne narzędzie w nowoczesnej gospodarce, co pokazuje przykład grupy Vestas, największego wytwórcy turbin wiatrowych na świecie. Duńska firma przy pomocy polskiej spółki Transition Technologies PSC zastosowała w pracy rozwiązania AR.

Rozszerzona rzeczywistość to rozwiązanie często traktowane z rezerwą lub jako rodzaj rozrywki. Może to być także przydatne narzędzie w nowoczesnej gospodarce - co pokazuje przykład grupy Vestas, największego wytwórcy turbin wiatrowych na świecie, gdzie zastosowano rozszerzoną rzeczywistość przy pomocy polskiej spółki Transition Technologies PSC.

Vestas Wind Systems to firma dobrze znana w sektorze energetyki wiatrowej. To duński producent, sprzedawca, instalator i serwisant turbin wiatrowych. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Danii, Niemczech, Indiach, Włoszech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Australii. Turbiny produkcji Vestas pracują m.in. w polskich farmach wiatrowych na lądzie.

Zmiana pokoleniowa. W ciągu najbliższych dziesięciu lat odejdzie 30 proc. pracowników

W Vestas, jak w wielu innych firmach z różnych sektorów, nadchodzi zmiana pokoleniowa. Duńska grupa szacuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad 30 proc. jej obecnych pracowników przejdzie na emeryturę.

Instrukcje pracy w formie papierowej, nieustannie wprowadzane zmiany, powodowane rosnącym zapotrzebowaniem na spersonalizowane produkty i rekonfigurację produkcji, sprawiają, że dokumentacja przechowywana w segregatorach przy liniach produkcyjnych zbyt szybko staje się nieaktualna.

Producenci muszą umożliwiać łatwe i dwukierunkowe rejestrowanie oraz dzielenie się wiedzą, aby umożliwić nowemu pokoleniu pracowników - pracownikom 4.0 - skuteczną i bezbłędną realizację zadań od pierwszego dnia zatrudnienia.

Vestas stał przed kilkoma poważnymi wyzwaniami związanymi z pracą swoich pracowników, takimi jak brak łatwych w obsłudze narzędzi wspierających szybki wzrost zatrudnienia pracowników produkcji i uciążliwe nanoszenie zmian w dokumentacji w wersji papierowej, przez to możliwy brak aktualnych dokumentów na stanowisku pracy. Do tego dochodził długotrwały proces aktualizacji instrukcji, a dotarcie do informacji w dokumentacji zajmowało zbyt dużo czasu.

I tu pojawiło się rozwiązanie SkillWorx firmy TT PSC, spółki z polskiej grupy Transition Technologies.

Zespół TT PSC stworzył oprogramowanie na przemysłowy tablet RealWear HMT-1 obsługiwany bez użycia rąk. Łączy się on z platformą PTC ThingWorx Operator Advisor, wykrywa lokalizację pracownika oraz zadania, jakie pracownik w danym miejscu ma wykonać.

Dzięki algorytmom od TT PSC, RealWear HMT-1 charakteryzuje się również inteligencją przestrzenną, dzięki czemu pokazuje, co, gdzie i jak powinno być wykonane oraz jak udokumentować wykonanie zadań.

Zastosowanie rozwiązania SkillWorx przyniosło w Vestas konkretne korzyści

- Rozpoczynając projekt, mieliśmy dwa cele. Po pierwsze przyspieszyć uruchomienie produkcji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi, dzięki którym można szybko wdrożyć nowych pracowników i śledzić ich postępy, tak aby szybciej mogli zapoznać się z procesami, narzędziami, materiałami i stanowiskami pracy. Po drugie usprawnić przepływ informacji poprzez dostarczenie ich w kontekście i przekazywanie wiedzy w formie notatek głosowych, zdjęć, filmów, które można przekazywać innym, komentować i zapisywać, nawet przy końcu zmiany. Oba te cele są odpowiedzią na wyzwania związane z brakiem wykwalifikowanych pracowników i zmianami w strukturze siły roboczej - mówi Adam Gąsiorek, CTO w Transition Technologies PSC.

Dzięki zastosowaniu SkillWorx, udało się osiągnąć szybsze wdrażanie nowych pracowników, szkolenie pracowników przed produkcją prototypów i łatwe rejestrowanie faktów oraz dzielenie się wiedzą.

Pracownicy mają szybszy dostęp do informacji, następuje zmiana czynności na żądanie, a do tego jest bezdotykowa obsługa.

SkillWorx działa jak centrum informacyjne z pełną, aktualną dokumentacją, niezbędną na danym stanowisku pracy - niezależnie od tego, czy pracownik odpowiedzialny jest za montaż, kontrolę jakości, inspekcję stanowiska, przezbrojenie linii produkcyjnej czy zadania remontowo-utrzymaniowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023