Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kopalnie liczą na Dziadka Mroza

Autor: Puls Biznesu
Dodano: 21-12-2005 01:02

Zyski górnictwa zmalały o 753,2 mln zł, a rentowność prawie o połowę. Tylko ostra zima i wzrost cen mogą poprawić wyniki.

Resort gospodarki podsumował wyniki górnictwa węgla kamiennego za dziesięć miesięcy tego roku. Nie są tak dobre jak rok temu. Co prawda, spółki węglowe nadal mogą pochwalić się zyskami, ale zdecydowanie mniejszymi. Wynik netto branży zmniejszył się o 753,2 mln zł — do 992,1 mln zł - napisał "Puls Biznesu".

— To ubiegły roku był nienormalny, ponieważ ceny wzrosły do poziomu nienotowanego w branży od wielu lat — uważa Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Z danych resortu wynika, że stopniała też rentowność branży — z 12,2 proc. do 6,5 proc. Spółki węglowe nadal utrzymują płynność finansową, ale problemem stają się zapasy węgla. W końcu października wynosiły one 4,6 mln ton, podczas gdy przed rokiem — 1,9 mln ton. Dla porównania: średniej wielkości kopalnia wydobywa około 2 mln ton węgla rocznie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021