Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Jak zmniejszyć zużycie energii w firmie? Audyt Efektywności Energetycznej od Energi Obrotu

Autor: Artykuł Energa Obrót
Dodano: 16-11-2022 14:27

Przy dynamicznie zmieniających się cenach energii elektrycznej optymalizacja zużycia może przynieść wymierne oszczędności w firmowych budżetach. Nie dziwi więc, że biznes coraz częściej sięga po Audyt Efektywności Energetycznej. Taką analizę zużycia energii i stanu technicznego urządzeń, obiektów i instalacji może przeprowadzić Energa Obrót. Na czym polega i dlaczego warto ją zlecić?

Duże zmiany na rynku cen energii mogą powodować problemy dla firmowych budżetów. Wiele przedsiębiorstw boryka się z tego powodu z trudnościami finansowymi. Rosnące koszty mogą powodować gorączkowe poszukiwanie oszczędności. Wiele firm szuka ich na poziomie zużycia energii. Aby jednak precyzyjnie określić miejsce i sposób, w jaki można obniżyć jej konsumpcję, firmy decydują się na przeprowadzenie Audytu Efektywności Energetycznej. Pozwoli on przeanalizować bieżące zużycie energii i zdiagnozować stan techniczny wykorzystywanych w firmie urządzeń i instalacji. Na tej bazie eksperci mogą zaproponować wdrożenie konkretnych optymalizacji, które zmniejszą zużycie energii, a co za tym idzie mogą przynieść firmie realne oszczędności. 

Czym jest Audyt Efektywności Energetycznej?

Audyt Efektywności Energetycznej (AEE) jest przeprowadzany zgodnie z wymaganiami ustawy o efektywności energetycznej. Nie jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw, jednak z pewnością dla wielu przedsiębiorców może okazać się opłacalny. Wyniki przeprowadzonego audytu są podstawą do wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie użytkowania sprzętu, wymiany urządzeń na bardziej nowoczesne (energooszczędne), optymalizacji linii produkcyjnych, czy przejścia na zasilanie (choćby częściowe) energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Audytorzy mogą ponadto określić i wskazać potencjalne źródła zagrożeń oraz ewentualnych awarii – co pozwoli uniknąć wydatków związanych z nieplanowanymi naprawami w przyszłości. 

Dodatkowe korzyści

Kolejną korzyścią z przeprowadzenia AEE jest możliwość uzyskania Białego Certyfikatu. Jest on przyznawany przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie złożonego, opracowanego w wyniku audytu (jako część usługi) i pozytywnie zweryfikowanego wniosku. Biały Certyfikat jest świadectwem efektywności energetycznej przyznawanym za podejmowanie działań prooszczędnościowych i stanowi potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej w wyniku wprowadzenia i zrealizowania projektów poprawiających efektywność energetyczną. Co więcej, Białe Certyfikaty stanowią prawa majątkowe i mogą być przedmiotem transakcji na Towarowej Giełdzie Energii, co pozwala na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Warto się tym zainteresować, tym bardziej, że coraz większy popyt na nie sprawia, że są łatwo zbywalne – zainteresowane zakupem są głównie przedsiębiorstwa sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną, paliwa gazowe i ciekłe oraz ciepło. 

Oprócz korzyści stricte finansowych Białe Certyfikaty, mają także pozytywny wpływ na odbiór firmy jako dbającej o dobro środowiska naturalnego i zaangażowanej w projekty proekologiczne. Nie jest to tylko slogan, ponieważ wprowadzane po audycie zmiany (niezbędne do uzyskania certyfikatu) przyczyniają się do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko. 

Jak przeprowadzić audyt?

Audyty Efektywności Energetycznej przeprowadza także Energa Obrót. Firma pomaga również w przeprowadzeniu wszelkich formalności w celu uzyskania Białego Certyfikatu. Co ważne, Energa Obrót zapewnia w tym zakresie kompleksową obsługę. Dostarcza raport zawierający informacje na temat energochłonności z pełnymi wynikami analizy oraz konkretnymi rozwiązaniami do wdrożenia.

Energa Obrót wyróżnia się na rynku energetycznym dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością. W ramach wdrożeń po zrealizowanych audytach pomogła już wielu swoim klientom w wygenerowaniu oszczędności. Współpraca odbywa się na jasnych warunkach i stanowi realne wsparcie

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023