Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Orzeł Biały kupi Baterpol

Autor: PAP
Dodano: 06-01-2009 21:34

Notowany na giełdzie Orzeł Biały przejmie za 112,6 mln zł 100% udziałów w Baterpolu od grupy Impexmetalu.

Baterpol zajmuje się produkcją i przetwórstwem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu oraz skupem i przerobem złomu akumulatorowego.

Zgodnie z podpisaną umową najpierw Impexmetal sprzeda udziały w Baterpolu swojej spółce zależnej Polski Cynk, a następnie spółka te odsprzeda je Orłowi Białemu.

Za 100% udziałów w Baterpolu Orzeł Biały zapłaci 112,6 mln zł w ratach, a ostatnia z nich ma być przekazana do 31 grudnia 2010 r.

Orzeł Biały do końca lutego zwoła NWZA w celu przegłosowania emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Orzeł Biały wyemituje 1 664 183 akcje, stanowiące 10% obecnego kapitału spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nowa emisja skierowana będzie do spółki Polski Cynk, po cenie emisyjnej 8,03 zł za jedną akcję.

Umowa przedwstępna została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących m.in. otrzymania przez Orzeł Biały decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Baterpolem.

Ostateczna umowa sprzedaży udziałów w Baterpolu przez Polski Cynk na rzecz spółki Orzeł Biały powinna zostać zawarta do 30 kwietnia 2009 r.

Orzeł Biały specjalizuje się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Odbiorcami produktów są głównie producenci akumulatorów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021