Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

TP stosuje nielegalny lobbing w Sejmie?

Autor: Parkiet
Dodano: 20-02-2009 05:38

Telekomunikacja Polska jest prawdziwym autorem poprawek zgłoszonych do ustawy Prawo telekomunikacyjne przez Klub Poselski Lewicy

"Parkiet" dotarł do dokumentów, które świadczą o tym, że Telekomunikacja Polska mogła nieformalnie lobbować za korzystnymi dla niej przepisami podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy Prawo telekomunikacyjne. TP jest prawdopodobnie autorem poprawek zgłoszonych formalnie przez posła Witolda Klepacza z Klubu Poselskiego Lewica. Poseł twierdzi, że proponowane zmiany przepisów przygotował samodzielnie. Tymczasem, jak ustalił „Parkiet” we właściwościach pliku źródłowego zawierającego zestawienie poprawek Klepacza, jako autor figuruje TP.

Spółka przyznaje, że przygotowywała poprawki dla Konfederacji Pracodawców Polskich, która oficjalnie uczestniczy w pracach nad ustawą. Zdaniem TP, tłumaczy to pojawienie się jej nazwy w metryce dokumentu. Poseł Jerzy Budnik (PO), przewodniczący sejmowej komisji regulaminowej, uważa, że jeśli te informacje potwierdzą się, to oznaczać to będzie, iż w trakcie prac nad ustawą doszło do nielegalnych działań lobbystów. Zapowiada, że ich aktywnością w parlamencie zajmie się kierowana przez niego komisja.

Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego przypomina, że to nie pierwszy sygnał o działaniu nielegalnych lobbystów w Sejmie. Dodaje, że jej organizacja od wielu miesięcy bezskutecznie próbuje zainteresować sprawą administrację państwową. Kopińska uważa, że problem nielegalnego lobbingu można rozwiązać nawet bez zmiany obecnej, wadliwej ustawy. Chce swoje pomysły przedstawić posłom, członkom Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Do spotkania ma dojść w marcu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020