Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

KE wydłuża o pół roku czas na wykorzystanie funduszy strukturalnych

Autor: PAP
Dodano: 24-02-2009 16:51

W odpowiedzi na kryzys finansowy, komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Huebner ogłosiła we wtorek wydłużenie o pół roku terminu na wykorzystanie funduszy strukturalnych przyznanych krajom UE jeszcze w budżecie 2000-2006.

Normalnie fundusze strukturalne powinny być wydane w ciągu góra dwóch lat od czasu ich przyznania (zgodnie z tzw. zasadą N+2). Czyli fundusze z ostatniego roku poprzednich planów budżetowych UE, a więc 2006, powinny być wydane do końca 2008 roku. Do tego czasu kraje powinny przesłać do KE wszystkie faktury dotyczące projektów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, KE wydłużyła ten termin o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2009 roku.

"Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim optymalne wykorzystanie środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys" - powiedziała Huebner.

Wydłużenie okresu tzw. kwalifikowalności projektów dotyczy czterech funduszy strukturalnych z okresu 2000-2006: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR).

KE przyjęła również we wtorek nowe, bardziej elastyczne zasady przyznawania środków na różne priorytetowe działania. Dotychczas instytucje zarządzające dysponowały zaledwie 2-procentowym marginesem elastyczności, jeżeli chciały przenieść fundusze z jednego priorytetu na inny w ramach uzgodnionych wcześnie z KE programów operacyjnych.

"Uwzględniając wyjątkowe okoliczności, w jakich znalazły się państwa członkowskie, KE zdecydowała o pięciokrotnym zwiększeniu elastyczności między priorytetami, z 2 do 10 proc. Umożliwi to państwom wykorzystanie funduszy tam, gdzie ich skuteczność będzie największa" - powiedziała Huebner.

Łącznie w planie budżetowym 2000-2006 wszystkim państwom członkowskim przyznano środki wartości 257 mld euro. Jak dotąd wypłacono 225 mld euro, czyli 87,5 proc. całej puli. Państwa mają teraz dodatkowe pół roku na dosyłanie faktur i rachunków do Brukseli. Termin dla płatności z Funduszu Spójności 2000-2006, z którego realizowane są duże ponadregionalne inwestycje, pozostał bez zmian i mija wraz z końcem 2010 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020