Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Comarch miał w IV kw. 37 mln zł zysku netto

Autor: PAP
Dodano: 28-02-2009 13:04

Grupa kapitałowa Comarch miała w IV kwartale 2008 roku 37 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o 50 proc. wyższy od rynkowych oczekiwań, które zakładały 24,5 mln zł zysku netto.

Tylko jeden z analityków przewidział zysk netto Comarchu na poziomie 37 mln zł. Prognozy pozostałych wahały się w przedziale 25,5-16 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Comarch w czwartym kwartale wyniósł 33,5 mln zł, a rynek liczył na 20,7 mln zł zysku EBIT.

O 20 proc. wyższe od konsensusu okazały się przychody Comarchu ze sprzedaży. Wyniosły one 313 mln zł, a rynek spodziewał się 261 mln zł.

Po czterech kwartałach 2008 roku grupa Comarch ma przychody w wysokości 703 mln zł i 199 mln zł zysku netto (z uwzględnieniem 158 mln zł zysku ze sprzedaży akcji Interii.pl).

Zysk operacyjny od początku roku wynosi 44,4 mln zł, a rentowność operacyjna 6,3 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021