Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Poranny komentarz: Spokojny ruch w bok

Autor: DM IDMSA (Piotr Kaczmarek)
Dodano: 10-03-2009 09:04

Nowy tydzień zaczęliśmy od lekkiego schłodzenia nastrojów na GPW. Mimo niemałych wahań w trakcie sesji, ani dzienne minimum, ani ostatecznie zanotowany spadek nie były groźne z punktu widzenia ostatnich udanych sesji i małego trendu wzrostowego.

Obroty były umiarkowane i przede wszystkim skupiły się zwyczajowo na dwóch największych bankach PKO(159 mln) i Pekao (109 mln). Wśród spółek o największej kapitalizacji najlepiej spisały się akcje Agory, które zyskały 4%, warto jednak odnotować, że kurs medialnego koncernu w ostatnim czasie nie jest mocno skorelowany z indeksem WIG20. Na szerokim rynku warto wyróżnić 17% wzrost NFI Magna Polonia w reakcji na wygrany przez jej spółkę-córkę przetarg na telewizję mobilną.

Po sesji w Warszawie zgodnie z oczekiwaniami inwestorzy amerykańscy odnotowali kolejną spadkową sesję. Bez znacznego przyspieszenia spadków i gwałtownego odwrotu, indeksy w USA mogą nadal osuwać się stopniowo w dół z lekkimi korektami, co jest dla warszawskiego parkietu głównym zagrożeniem nawet mimo ostatniego osłabienia korelacji między naszymi rynkami.

Z punktu widzenia analizy technicznej WIG20 wszedł w ruch boczny powyżej najszybszego wsparcia 1412 punktów, co traktowałbym jako zachowanie neutralne. W najlepszym scenariuszu dla rynku wspomniany poziom powinien zostać utrzymany, a w horyzoncie kilku-kilkunastu sesji indeks musiałby przekroczyć 1600 punktów zmieniając swój tegoroczny trend na wzrostowy. Na razie trwa jedynie korekta rozpoczętych w styczniu spadków i cały czas istnieje zagrożenie jej zakończenia i powrotu na niższe poziomy wraz z indeksami amerykańskimi.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020