Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

UKE obniżył stawki MTR za połączenia z sieci Polkomtela do PTC

Autor: ISB
Dodano: 10-03-2009 17:07

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) obniżył stawki hurtowe w rozliczeniach za zakończenie połączeń telefonicznych wychodzących z sieci ruchomej (MTR) Polkomtela do sieci ruchomej Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), poinformował urząd na swojej stronie internetowej.

"Wydając niniejsze rozstrzygnięcie Prezes UKE wziął pod uwagę nałożony na PTC mocą decyzji Prezesa UKE z dnia 22 października 2008 r. obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej PTC do poziomu 0,1677 zł/min" - czytamy w komunikacie.

UKE poinformował też, że ze względu na wystąpienie przypadku wyjątkowego i powodującego bezpośrednie i poważne zagrożenie zarówno dla konkurencyjności, jak i dla interesów użytkowników, zdecydował się skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 17 Prawa telekomunikacyjnego i odstąpił od przeprowadzania postępowania konsultacyjnego, określając okres obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 18 sierpnia 2009 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020