Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Powstał Departament Energii Jądrowej w MG

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  23-03-2009 17:41
W Ministerstwie Gospodarki został powołany Departament Energii Jądrowej, którego dyrektorem został Andrzej Chwas.

Do zadań nowego departamentu należy prowadzenie spraw związanych z określaniem kierunków dostaw oraz źródeł wytwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii atomowej oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań i technologii służących dywersyfikacji źródeł nośników energii.

Andrzej Chwas był dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki a wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II.
`

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019