Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Inauguracja Węzła Wiedzy i Innowacji

Autor: wnp.pl (Dariusz Malinowski)
Dodano: 17-04-2009 12:21

W piątek w Katowicach podczas trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego został zainaugurowany Węzeł Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego.

W tworzeniu części wspólnoty węzła „węglowego” biorą udział polskie i niemieckie instytuty naukowe. Najważniejsze jednak będzie włączenie do niej przemysłu obydwu krajów. Ze strony niemieckiej zapowiadane jest wejście do węzła największych firm energetycznych E.ON, RWE, BASS, Bayer. Ze strony polskiej oczekiwane jest wejście największych koncernów przemysłowych.

- Węzeł to wielka szansa. Przecież od dawna wskazuje się na to, że węgiel nie musi być tylko spalany. Być może w węźle powstaną rozwiązania pokazujące jak wegiel można wykorzystywać efektywnie – powiedział obecny podczas inauguracji Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Energii.

- Europa musi być innowacyjna. Węzeł wiedzy ma tworzyć nowe technologie. Dlaczego chcemy współpracować z Polską? Bo tu przecież jest węgiel. Trudno pracować nad nowymi technologiami węglowymi bez doświadczenia – tłumaczył prof. Harald Bolt, z prestiżowego centrum badawczego w Niemieckim Julich.

Rektora AGH prof. Antoni Tajduś przekonywał, że węzeł to szansa. Konieczne jest włączenie do współpracy firm, bo dzięki węzłowi będą miały dostęp do najnowszych technologii. W projekt powinien więc zaangażować się rząd. On jest bowiem właścicielem większości firm mogących uczestniczyć w pracach węzła.

- Jednak warto to zrobić, bo profity w kolejnych latach mogą być ogromne. A polskie firmy zamiast kupować technologie, będą mogły nimi swobodnie dysponować – podkreślał europoseł prof. Jerzy Buzek, wielki zwolennik węzła.

Bardzo pozytywnie ocenił inaugurację węzła Dariusz Lubera, prezes Taurona. – To wielki zaszczyt reprezentowanie przemysłu w tak doniosłym momencie. Węzeł będzie przecież opracowywał takie technologie, które pozwolą nam skuteczniej konkurować – powiedział Lubera.

Utworzenie Europejskiego Instytutu Technologicznego jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która stara się stworzyć w Europie nową jakość współpracy pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Celem tych działań jest próba uczynienia europejskiej gospodarki najbardziej konkurencyjną na świecie. Decyzja o utworzeniu EIT z siedzibą w Budapeszcie zapadła 18 czerwca 2008 r. Oficjalnie Instytut działa od 15 września 2008 r.

EIT ma usprawnić zaawansowane badania naukowe i pomóc przekuwać ich efekty na dochodowe i innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Instytut podejmować ma problemy, przed jakimi staje współczesna nauka, związane z potrzebą rozwoju technologicznego, ochroną środowiska, ochroną zdrowia czy technologią żywienia.

Europejski Instytut Technologiczny funkcjonować ma jako sieć współpracujących ze sobą Wspólnot Wiedzy i Innowacji. W ich skład wejdą ośrodki akademickie, badawcze oraz przedsiębiorstwa rozlokowane w różnych miastach Europy, które wspólnie będą pracować nad poszczególnymi projektami badawczymi. A przede wszystkim największe przedsiębiorstwa i koncerny. Pierwsze Wspólnoty, których lokalizację Rada Zarządzająca EIT ma określić do 2010 r., zajmą się sprawą zrównoważonej energii, zmian klimatycznych, społeczeństwa informacyjnego, energii odnawialnej i nowych materiałów. Nasz węzeł zajmowałby się głównie czystymi technologiami węglowymi i ich wykorzystaniu przez zainteresowane nimi branży.

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009) to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W ciągu trzech dni (15-17 kwietnia) w ponad 20 panelach tematycznych weźmie udział około 3000 gości, wśród nich najważniejsze postaci polityki, biznesu i nauki. Najświeższe informacje z Kongresu publikujemy na stronie eec2009.wnp.pl


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020