Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

MG podtrzymuje, że w 2009 eksport spadnie o 12 proc., import o 13 proc.

Autor: PAP
Dodano: 22-04-2009 07:29

Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, po danych o handlu zagranicznym w lutym, szacuje, że eksport w 2009 roku może spaść o 12 proc. rdr, a import o 13 proc.

"Wstępne dane za luty 2009 r. wskazują na kontynuację głębokiego załamania polskich obrotów handlowych" - napisano w analizie.

"Relatywnie głębsze spadki importu w pierwszych dwóch miesiącach br. wpisują się w roczną prognozę obrotów towarowych na 2009 r., w której założono spadek eksportu o 12 proc., a importu o 13 proc. i w rezultacie zmniejszenie deficytu obrotów towarowych o ok. 4,7 mld EUR (do ok. 20 mld EUR) w porównaniu z ub.r." - dodają autorzy.

Analitycy resortu gospodarki podkreślają także, że w lutym 2009 r. wzmocniła się tendencja do relatywnego spowolnienia importowego.

"O ile w styczniu br. spadek importu był o 1,6 pkt. proc. głębszy niż eksportu, to w lutym różnica ta wyniosła już prawie 5 pkt. proc." - informują w analizie.

W lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, załamanie po stronie eksportu wyniosło ponad 28 proc., a importu 33 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020