Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Brak prezesa UKE paraliżuje prace Urzędu

Autor:  (PAP)  |  01-03-2006 15:40
Brak nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) powoduje zatrzymanie procesów regulacyjnych i liberalizujących rynek telekomunikacyjny - poinformował w środę Urząd.

Od 14 stycznia br. osobą pełniącą obowiązki prezesa UKE jest wiceminister transportu i budownictwa Anna Streżyńska.

Zgodnie z tzw. ustawą medialną, uchwaloną pod koniec grudnia 2005 roku prezes UKE jest wybierany przez premiera spośród trzech kandydatów, wyłonionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Do tej pory Rada jeszcze nie wyłoniła kandydatów, a na swoim środowym posiedzeniu ma zdecydować w jakim trybie to zrobi.

Jak czytamy w przesłanym przez UKE komunikacie, 27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie skargi Telekomunikacji Polskiej uznając, że osoba pełniąca obowiązki prezesa Urzędu nie może występować przed sądem ani też udzielać pełnomocnictw prawnikom Urzędu.

Opinie prawne posiadane przez UKE nie potwierdzają wprawdzie stanowiska sądu, jednakże istotna dla skutecznej regulacji jest nie prawda obiektywna lub jej interpretacja prawna, lecz sama możliwość podważenia prawa p.o. prezesa UKE do ustanawiania zastępstwa procesowego, jako precedensu do kwestionowania legalności podejmowanych przezeń decyzji regulacyjnych (...) W najbliższych dniach mają być rozstrzygane przez UKE kolejne istotne dla graczy rynkowych sprawy, w drodze decyzji administracyjnych, których wydanie w świetle wyroku sądu staje się ryzykowne - wyjaśnia Urząd.

Według niego, spowoduje to opóźnienia w realizacji działań, zmierzających do liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Jak informuje Urząd, opóźnienia mogą dotyczyć m.in. wydania oferty ramowej ws. dostępu do lokalnej pętli abonenckiej w zakresie Bitstream Access (dostęp do internetu). Projekt tej umowy jest już przez Urząd przygotowany, ale musi czekać na podpis nowego prezesa UKE.

Opóźnić może się także wydanie decyzji w sprawie hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR), roamingu krajowego, wyłonienia zwycięzcy w przetargu na częstotliwości GSM 1800 czy w konkursie na świadczenie usługi powszechnej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019