Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Nowe "progi informacyjne" w ustawie ubezpieczeniowej

Autor: PAP
Dodano: 19-06-2009 05:36

Nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, o przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy, przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej.

Za nowelizacją głosowało 265 posłów, jeden był przeciw, a 137 posłów wstrzymało się od głosu.

Zmiany w obu ustawach dotyczą przepisów nakładających na spółki obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym firmy ubezpieczeniowej, przekroczyła lub spadła poniżej określonych w ustawie progów.

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej obecny próg 33 proc. zostanie zastąpiony progiem 33,1/3 proc.(trzydzieści trzy i jedna trzecia procenta). Z kolei w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, próg 33,1/3 proc. zostanie dodany do obecnie istniejących.

Projekt zmian przygotowali posłowe PO. Wnosili o jak najszybsze ich przyjęcie, bowiem dostosowują one polskie prawo do regulacji unijnych. Polska miała na ich wprowadzenie czas do 21 marca 2009 r., ale terminu tego nie dotrzymała.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020