Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

BGS Energy na NewConnect

Autor: wnp.pl (AH); mat. pras.
Dodano: 28-07-2009 13:50

BGS Energy Plus jest drugą spółką z Czech, która przeprowadziła ofertę na NewConnect, rynku akcji opartym na alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma planuje debiut na przełomie sierpnia i września br.

BGS Energy Plus działa w segmencie energetyki odnawialnej i jest właścicielem, projektantem i wykonawcą elektrowni biogazowych, dla których surowcem są produkty agrarne, takie jak: gnojowica, kukurydza lub trawy. Będzie drugą, po Photon Energy, czeską spółką notowaną na rynku alternatywnym warszawskiej Giełdy.

Spółka BGS Energy Plus przeprowadziła ofertę prywatną akcji, z której pozyskała 40,50 mln czeskich koron (ok. 6,7 mln zł). Oferta miała charakter międzynarodowy: w subskrypcji udział wziął specjalistyczny fundusz inwestycyjny ze Szwecji oraz inwestorzy indywidualni z Czech, Polski i Szwajcarii. Zainteresowanie walorami spółki było tak duże, że w transzy indywidualnej musiała nastąpić redukcja zapisów (o 10 proc.).

Autoryzowanym Doradcą spółki jest CMS Corporate Management Services Sp. z o.o. (podobnie jak dla spółki Photon Energy). Przy plasowaniu oferty, CMS pracował z domem maklerskim Cyrrus a.s. z Czech, a w Polsce z Domem Maklerskim BGŻ oraz BDM.

Pozyskane z emisji pieniądze spółka przeznaczy na budowę elektrowni biogazowych w Czechach. Obecnie posiada jeden taki obiekt w Zavidkovicach o mocy 0,62 MW, a cztery kolejne, o łącznej mocy 2,62 MW, zamierza stopniowo uruchamiać w ciągu 5 - 18 miesięcy od pierwszego notowania na NewConnect. BGS Energy Plus ma określone lokalizacje dla co najmniej czterech innych obiektów tego typu. Poza elektrowniami, które będą w jej portfelu, spółka buduje obiekty również dla innych podmiotów. W tym celu razem z niemiecką spółką UTS Biogastechnik utworzyła joint venture, które oddało już do użytku dwa obiekty, a trzy kolejne są na etapie budowy. Gdy wszystkie planowane obiekty będą oddane do użytku (w latach 2009-2010), powinny rocznie przynosić co najmniej 93 mln koron wpływów.

Ludwik Sobolewski, Prezes GPW: - Zainteresowanie kolejnej międzynarodowej firmy rynkiem NewConnect, o wybitnie innowacyjnym charakterze, potwierdza słuszność prowadzonej przez GPW polityki wobec małych firm. Ich obecność na polskim rynku giełdowym przyciąga uwagę obserwatorów i uczestników rynku kapitałowego oraz dowodzi stale rosnącej atrakcyjności warszawskiego rynku alternatywnego w Polsce i krajach regionu.

Debiut drugiej zagranicznej spółki i przejawiane zainteresowanie licznej grupy przedsiębiorstw z innych krajów naszego regionu, jak również innych części świata, jest dowodem na sukces rynku NewConnect, który stworzył nowe możliwości finansowania inwestycji i na który istnieje konkretne zapotrzebowanie w kraju i za granicą. Jest to także kolejny krok w realizacji celu GPW, jakim jest budowa centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020