Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Motoryzacja w grupie wsparcia resortu gospodarki

Autor: Min.Gosp.,wnp.pl (AG)
Dodano: 22-08-2009 14:33

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło kilka dni temu program wspierający przedsiębiorstwa w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem. Będą mogły z niego skorzystać duże i średnie firmy, mające przejściowe kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 1 mld zł.

Ministerstwo wytypowało cztery branże, do których kierowane będzie wsparcie. Poza przemysłem chemicznym, lekkim i drzewnym w grupie znalazła się motobranża. Z pomocy skorzystać będą mogły średnie i duże przedsiębiorstwa, będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, ale mające przejściowe problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania.

Pomoc zostanie udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji, zakupu obligacji emitowanych przez beneficjentów oraz dokapitalizowania. Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

ARP wspierać będzie projekty ukierunkowane na:
- utrzymanie bieżącej płynności finansowej i aktywności gospodarczej, w tym zapewniających utrzymanie produkcji,
- kontynuowanie rozpoczętych inwestycji pod warunkiem ich długookresowej opłacalności,
- realizację zamówień publicznych i kontraktów eksportowych,
- zagospodarowanie infrastruktury technicznej likwidowanych lub upadających przedsiębiorstw przez instytucje zarządzające parkami przemysłowymi.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022