Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Bardzo mały spadek produkcji przemysłowej we wrześniu

Autor: PAP
Dodano: 19-10-2009 14:15

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2009 roku spadła o 1,3 proc. rok do roku, po spadku o 0,2 proc. rok do roku w sierpniu 2009 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,0 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła we wrześniu 2009 roku, w ujęciu rok do roku, o 2,1 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,9 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2009 roku, w ujęciu dwunastomiesięcznym, spadła o 2,3 proc., natomiast w porównaniu z sierpniem 2009 roku wzrosła o 13,1 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej we wrześniu 2009 i w sierpniu 2009 roku:

IX 2009 VIII 2009 IX 2008 VIII 2008 VIII 2008 VII 2009

ogółem -1,3 15,0 0,1* -4,3*

górnictwo i kopalnictwo -10,2 18,4 -13,0* -4,4*

przetwórstwo przemysłowe -1,0 15,6 0,9* -5,0*

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,7 7,1 -2,0 2,0

dostawa wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja 6,0 8,1 1,0* -1,5*

produkcja budowlana 5,7 6,1 11,0 0,8

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020