Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Strata netto Banku Millennium w III kw. '09 wyniosła 87 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 06-11-2009 08:49

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2009 roku wyniosła 87 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Rynek oczekiwał tymczasem zysku banku na poziomie 11,5 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za III kwartał wahały się od 5 mln straty netto do 28 mln zł zysku netto.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 190,2 mln zł i okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 123 mln zł (w przedziale oczekiwań 100-165 mln zł).

Wynik z prowizji w III kwartale 2009 roku wyniósł 122 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 119 mln zł (oczekiwania wahały się od 114 mln zł do 124 mln zł).

Odpisy w III kwartale wyniosły 159,5 mln zł, a narastająco w ciągu trzech kwartałów 2009 r. wyniosły 344,7 mln zł

"Odpisy z tytułu utraty wartości pozostawały pod wpływem ogólnorynkowej tendencji pogarszania się jakości portfeli kredytów dla przedsiębiorstw i ostatnio także dla klientów indywidualnych. Dodatkowo Bank we wrześniu zdecydował się utworzyć nadzwyczajny odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 108,4 mln zł" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości utworzono w związku z zaangażowaniami kredytowymi wobec przedsiębiorstw.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020