Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Codzienny puls rynku: Dolar w pobliżu minimów

Autor: DM IDMSA (Anna Wrzesińska)
Dodano: 12-11-2009 10:49

Środowa sesja na giełdach przebiegała w optymistycznych nastrojach. Amerykańskie indeksy akcji zwyżkowały ustanawiając nowe tegoroczne maksima, czemu sprzyjały lepsze niż oczekiwano wyniki spółek. Dolar pozostawał w wąskich zakresach, jednak obserwowaliśmy presję na dalsze osłabianie się waluty amerykańskiej. W szczególności eurodolar zbliżył się ponownie w okolice maksimum z października na poziomie 1,5064, natomiast indeks dolarowy znalazł się na nowych minimach.

Opublikowany w dniu wczorajszym kwartalny raport Banku Anglii na temat inflacji przyczynił się do wyprzedaży GBP. Pomimo, iż BoE podniósł swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji, retoryka M. Kinga pozostawała gołębia i podkreślała, że furtka do dalszych działań stymulujących gospodarką brytyjską pozostaje otwarta.
Opublikowane dziś w nocy dobre dane z gospodarki australijskiej dotyczące rynku pracy na nowo rozbudziły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Australii. Nieoczekiwany silny wzrost zatrudnienia w październiku, a także stopa bezrobocia na poziomie zgodnym z oczekiwaniami sprzyjały wzrostom na parze AUDUSD.

W dniu dzisiejszym uwaga inwestorów powinna być skupiona na danych na temat produkcji przemysłowej ze strefy euro. Lepsze dane mogą być bodźcem do kontynuacji wzrostów na eurodolarze. Ponadto z USA poznamy dane na temat tygodniowego bezrobocia. Istotne będę dzisiejsze wystąpienia Geithnera i Tricheta, które mogą przyczynić się do większej zmienności na rynku.

EURPLN

Dobre nastroje utrzymujące się na rynkach akcji sprzyjają umocnieniu złotego. Do przyśpieszenia spadków na EURPLN przyczyniło się wybicie dołem z klina, co wygenerowało sygnał sprzedaży. Od dziś rana widzimy lekkie odreagowanie. Z technicznego punktu widzenia możliwy jest test przełamanego wsparcia, funkcjonującego obecnie jako opór na poziomie 4,18. 38,2% zniesienia fib całości listopadowej fali spadkowej znajduje się na poziomie 4,20. W dniu dzisiejszym powinno utrzymać się wsparcie na poziomie 4,10.

EURUSD

Notowania eurodolara utrzymują się blisko październikowego szczytu na poziomie 1,5064. Eurodolar zniżkuje w oczekiwaniu na dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej ze strefy euro. Lepszy od oczekiwań odczyt może przyczynić się do testu październikowego maksimum. W przeciwnym wypadku możliwy jest powrót w okolice 1,4880. Notowania znajdują się ok. 4 centy powyżej wsparcia wynikającego z linii trendu wzrostowego.

GBPUSD

GBP tracił w dniu wczorajszym na wartości pod wpływem przemówienia King’a. Notowania zbliżyły się w okolice 50% zniesienia fib całości impulsu wzrostowego z poziomu 1,6250. Notowania pozostają dość stabilne. Z technicznego punktu widzenia możliwa jest kontynuacja spadków w okolice 1,6477, gdzie przebiega zniesienie 61,8% całości ostatniej fali wzrostowej. Najbliższym oporem pozostają okolice 1,6620.

USDJPY

Na USDJPY utrzymuje się bardzo stabilna sytuacja. Większe ruchy obserwujemy na innych parach jenowych.
Utrzymująca się presja na osłabianie waluty amerykańskiej sprzyja lekkim spadkom notowań dolar jena. Silnym wparciem pozostają okolice październikowego minimum na poziomie 88,00. 100-okresowa średnia na wykresie 4h przebiegająca w rejonie 90,80 wyznacza najbliższy opór. W dalszym ciągu utrzymujemy się w szerszym kanale spadkowym na tej parze.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020