Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Banki przestają zamieniać euro na franki szwajcarskie w tzw. swapach

Autor: PAP
Dodano: 18-01-2010 13:18

Banki centralne: Polski, Szwajcarii, Węgier i strefy euro przestały dokonywać operacji typu swap walutowy, w których franki szwajcarskie dostarczane są za euro - poinformował NBP w poniedziałkowym komunikacie.

Bank centralny wyjaśnił, że spadł popyt na płynność zapewnianą przez tego typu operacje i poprawie uległy warunki na rynku pieniężnym franka szwajcarskiego. NBP poinformował, że w związku z tym, ostatnia operacja swapowa zostanie przeprowadzona 25 stycznia 2010 roku.

"Biorąc pod uwagę utrzymujący się brak popytu na operacje typu swap walutowy na parze CHF/PLN oraz planowane zakończenie operacji swapowych EUR/CHF pomiędzy SNB i NBP, Narodowy Bank Polski nie przewiduje dalszych operacji typu swap na parze walut CHF/PLN" - czytamy w komunikacie NBP.

Transakcje typu swap polegają na wymianie jednej waluty na drugą na określony czas, a następnie na dokonaniu operacji odwrotnej po ustalonym wcześniej kursie. NBP wprowadził swap walutowy na franka szwajcarskiego w reakcji na oczekiwanie sektora bankowego, cierpiącego w wyniku kryzysu finansowego na brak płynności w szwajcarskiej walucie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021