PARTNERZY PORTALU

EEC 2013: Energetyka jednym z głównych tematów kongresu

EEC 2013: Energetyka jednym z głównych tematów kongresu
fot. Fotolia
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Autor: wnp.pl (DC)
  • Dodano: 06-05-2013 06:08

Problemy i wyzwania związane z sektorem energetycznym będą należały do głównych zagadnień poruszanych podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2013), jaki w dniach 13-15 maja br. odbędzie się w Katowicach.

Już pierwszego dnia Kongresu, w godz. 16.15-18.00 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbędzie się panel „Energia w Europie - w poszukiwaniu partnerstwa", podczas którego omawiane będą założenia wspólnej polityki energetycznej UE i ich realizacja oraz problemy z tworzeniem wspólnego europejskiego rynku energii. Mowa będzie również o inwestycjach o kluczowym znaczeniu dla wspólnego bezpieczeństwa energetycznego Europy i specyfice miksu energetycznego krajów członkowskich UE. Specjalne wystąpienie poświęcone polityce energetycznej UE wygłosi Marcin Korolec, minister środowiska. Ponadto, w dyskusji udział wezmą m.in. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 i premier w latach 1997-2001; Surojit Ghosh, wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland; Krzysztof Kilian, prezes Polskiej Grupy Energetycznej; Mikael Lemström, prezes zarządu Fortum Power and Heat Poland; Dariusz Lubera, prezes Tauronu Polska Energia; Paweł Olechnowicz, prezes grupy Lotos; Dariusz Mioduski, dyrektor generalny Kulczyk Investments; Pavel Cyrani, członek zarządu CEZ oraz Filip Thon, prezes zarządu RWE Polska i członek zarządu RWE East.

 

Podczas drugiego dnia EKG, czyli 14 maja, centrum dyskusji o energetyce znajdzie się w Hotelu Angelo, gdzie odbędzie się kilka interesujących dyskusji.

 

Energia w Polsce i w Niemczech

 

Kontrowersji z pewnością nie zabraknie podczas debaty „Energia w Polsce i w Niemczech. Co nas łączy, co nas różni" gdzie omawiane będą różnice i podobieństwa pomiędzy systemami i politykami energetycznymi Polski i Niemiec, dużo miejsca zostanie poświęcone przyszłości energetyki opartej na węglu w obu krajach, roli odnawialnych źródeł energii w niemieckiej i polskiej polityce energetycznej oraz temu jak Polska i Niemcy odpowiadają na wyzwania europejskiej polityki klimatycznej. 

 

O tych problemach dyskutować będą m.in. Henryk Majchrzak, prezes PSE; Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos; Paweł Smoleń, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej; Hartmuth Zeis, prezes Vattenfall Europe Generation; Dirk Biermann, dyrektor zarządzający 50 Hertz Transmission; Jerzy Margański, ambasador Polski w Niemczech. Werner Diwald, członek zarządu, Enertrag AG

 

Rola energii w konkurencyjnej Europie

 

Ciekawa będzie z pewnością również debata „Rola energii w konkurencyjnej Europie", podczas której odbędzie się dyskusja o kompromisie pomiędzy polityką klimatyczną a wzrostem gospodarczym, wpływie cen energii na konkurencyjność gospodarek Europy centralnej i dynamikę ich wzrostu gospodarczego. W tej dyskusji wezmą udział przedstawiciele wielu grup energetycznych jak Lotos, CEZ, MVM, Hitachi Power Europe, RWE Polska, Kulczyk Investments.

 

Polityka klimatyczna

 

Podobne kwestie będą analizowane w panelu „Polityka klimatyczna wyznacznikiem nowej polityki przemysłowej. Droga do systemu opartego na źródłach bezemisyjnych i efektywności energetycznej". Tam będzie omawiany potencjał „zielonej" gospodarki, kto i pod jakimi warunkami korzysta na rozwoju „zielonych" technologii oraz rola firm branży energetycznej i ciepłowniczej w realizacji założeń polityki klimatycznej. 

 

Udział w tej dyskusji wezmą m.in. Maciej Bukowski, prezes zarządu Instytutu Badań Strukturalnych, Beata Jaczewska, wiceminister środowiska; Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 i premier w latach 1997-2001;Katarzyna Kłaczyńska z Ernst&Young; Petra Lundstrom, wiceprezes Fortum Oyj; Bogusława Matuszewska, wiceprezes PGE; Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej; Stanisław Tokarski, prezes Tauron Wytwarzanie oraz Marek Ściązko, prezes Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

Energetyka atomowa w Europie i w Polsce

 

Gorąca będzie zapewne dyskusja w panelu „Energetyka atomowa w Europie i w Polsce", podczas którego uczestnicy dyskusji będą próbowali odpowiedzieć na pytanie czy energetyka jądrowa w Europie przeżywa odwrót czy też renesans. Spora część debaty poświecona będzie polskiemu programowi atomowemu, jego stanowi zaawansowania, harmonogramu działań oraz zainteresowaniu inwestorów. O tych kwestiach rozmawiać będą m.in. Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1; Ziemowit Iwański z GE Hitachi; Andrzej Kraszewski, były minister środowiska; Marissa Alcala, partner w Chadbourne & Parke LLP; David Boath, wiceprezes AMEC; Przemysław Ligenza p.o. prezesa, Urząd Dozoru Technicznego; Zbigniew Kubacki, dyrektor departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Środowiska; Jozef Zlatňanský dyrektor wydziału bezpieczeństwa i nadzoru, członek zarządu, Slovenské elektrárne, a.s., filia grupy Enel oraz Dariusz Marzec z KPMG.

 

Strategie biznesowe w energetyce w czasach niepewności

 

Trudne wyzwanie stanie przed uczestnikami dyskusji „Jak budować strategie biznesowe w energetyce w czasach niepewności". Będą starali się odpowiedzieć na pytania jak niestabilne warunki rynkowe wpływają na realizację strategii przez koncerny energetyczne w Polsce i na świecie i czy budowanie długofalowych strategii ma w obecnych warunkach sens. Z tymi wyzwaniami zmierzą się m.in. Tomasz Chmal z Instytutu Sobieskiego; Krzysztof Kilian, prezes PGE oraz Marcin Purta z McKinsey. 

 

Także trzeciego dnia EKG, czyli 15 maja, Hotel Angelo będzie miejscem interesujących rozważań dotyczących branży energetycznej.

 

Inwestycje w sektorze energii

 

Z wieloma niewiadomymi zderzą się dyskutanci podczas panelu „Inwestycje w sektorze energii w Polsce". Będą oni rozmawiać o wieloletnich prognozach zapotrzebowania na energię i czy będzie jej za dużo, czy też dla odmiany jej zabraknie. Dużą część dyskusji zostanie poświęcona inwestycjom sieciowym w kontekście zmian na rynku energii i w strukturze wytwarzania. O tych wyzwaniach będą rozmawiali m.in. Ziemowit Iwański z GE Hitachi; Radosław Kudła z Deutsche Bank; Grzegorz Należyty, dyrektor generalny Siemiens Power Generation; Stephan Lehrke, partner i dyrektor zarządzający, The Boston Consulting Group; Igor Muszyński, partner, Chadbourne & Parke LLP; Tomasz Tomczykiewicz wiceminister gospodarki; Kazimierz Rajczyk, dyrektor zarządzającym sektorem energetycznym w ING Bank Śląski; Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej; Joanna Schmid, wiceprezes Tauron Polska Energia i Cezary Szwed, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w PSE.

 

Rynek energii

 

Częściowo powiązana będzie dyskusja w sesji „Rynek energii", gdzie będzie mowa także o nowych trendach w zachowaniach konsumentów oraz o tym jak budować rynek energii, godząc racje konsumentów i firm inwestujących w moce wytwórcze. Wśród paneli stów znajdą się m.in. Krzysztof Bonk, derektor ds. obrotu energią w Alpiq Energy oddział w Polsce; Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Jan Panek p.o. dyrektora, Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska; Ireneusz Perkowski, prezes zarządu, Tauron Sprzedaż; Jacek Giziński, radca prawny z DLA Piper; Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią; Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii; Wojciech Szwankowski, członek zarządu PKP Energetyka oraz Katarzyna Rozenfeld z Telos Partners.

 

Ciepłownictwo

 

Nieco niedocenianym sektorem w Polsce jest wciąż ciepło systemowe. Ten stan będą starali się zmienić uczestnicy panelu „Ciepłownictwo" podczas którego mowa będzie o trudnościach, planach i finansowaniu inwestycji w tej branży. Ważnym aspektem dla branży ciepłowniczej są także regulacje krajowe i unijne. O tym będą dyskutować m.in. Henryk Borczyk, prezes Tauron Ciepło; Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki; Martin Hančár, prezes zarządu Elektrowni Skawina SA; Igor Muszyński partner, Chadbourne & Parke LLP; Piotr Górnik, derektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum Power and Heat Polska; Jaromir Peconka, dyrektor operacyjny CEZ Polska; Adam Stanyer, członek zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

 

Efektywność energetyczna

 

Coraz ważniejszą rolę w branży energetycznej odgrywa oszczędzanie energii. Temu zagadnieniu zostanie poświęcony panel „Efektywność energetyczna", w trakcie którego analizowana będzie polityka UE w zakresie efektywności energetycznej; jej miejscu i roli w polityce energetycznej i w strategii gospodarczej Unii. Omówione zostaną także obowiązujące i planowane regulacje dotyczące efektywności energetycznej oraz obszary o znacznym potencjale efektywności energetycznej. O tych wyzwaniach rozmawiać będą m.in. Pedro Elras Antunes z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Piotr Dobrowolski, dyrektor sektora energy w Siemiens; Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca; Gerard Magnin, dyrektor wykonawczy Energy Cities; Gérard Magnin Executive Director, Energy Cities; Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej; Wojciech Piskorski, prezes Consus Carbon Engineering; Rafał Soja, wiceprezes Tauron Sprzedaż; Tomasz Tumas, przewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Parku Przemysłowego oraz Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

 

Odnawialne źródła energii - technologie przyszłości

 

Z pewnością jedną z ciekawszych i ważniejszych (wśród innych ważnych i ciekawych) będzie sesja „Odnawialne źródła energii - technologie przyszłości". Ta dyskusja odbędzie się nie w Hotelu Angelo lecz w pobliskiej Sali Audytoryjnej ING Banku Śląskiego. W trakcie tej dyskusji będzie mowa o dynamice zmian w strukturze wytwarzania energii i skokowym wzroście udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Spora część dyskusji zostanie poświęcona także środkom na rozwój energetyki odnawialnej w nowej perspektywie finansowej Unii. Kluczowym pytaniem będzie, kiedy energetyka odnawialna usamodzielni się ekonomicznie? Wstępem do dyskusji będzie wystąpienie Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki. W dyskusji ponadto udział wezmą Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Beata Jaczewska, wiceminister środowiska; Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju; Jarosław Krzyżanowski, prezes Tractebel Engineering; Robert Macias, członek zarządu RWE Renewables; Wojciech Mazurkiewicz, prezes AES; Piotr Michałowski z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Jaromir Peconka, członek zarządu CEZ Polska; Bogdan Pilch, prezes PGE Energia Odnawialna; Paweł Przybylski, dyrektor branży wind power w Siemiens; Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Maciej Stryjecki, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: EEC 2013: Energetyka jednym z głównych tematów kongresu

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.225.157
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!