Termiczne przekształcanie odpadów, elektrownie jądrowe, wodór i serwis - to filary Doosan w Polsce

Termiczne przekształcanie odpadów, elektrownie jądrowe, wodór i serwis - to filary Doosan w Polsce
Termiczne przekształcanie odpadów, elektrownie jądrowe, wodór i serwis - to filary Doosan w Polsce mat. pras.
 • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
 • Dariusz Ciepiela
  Dariusz Ciepiela
 • Dodano: 14-06-2021 06:01

Obecnie najważniejszym rynkiem dla grupy Doosan w Polsce są instalacje termicznego przekształcania odpadów. Koreańska grupa posiada ambitne plany także w innych obszarach polskiego rynku: chce tu budować elektrownie jądrowe z reaktorem AP 1400 oraz rozwijać technologie wodorowe.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

 • Doosan w Polsce zrealizował już, lub ma podpisane kontrakty, na pięć linii do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Żadna inna firma w Polsce nie ma tak dużego udziału w rynku.
 • Koreańskie firmy będą oferować technologię jądrową AP 1400. Wiele kluczowych elementów bloku z tym reaktory jest wykonywanych przez grupę Doosan.
 • Doosan rozwija także technologie wodorowe jak drony zasilane wodorem czy ogniwa paliwowe o mocy 450 kW.

Obecnie najważniejszą inwestycją, w którą zaangażowana jest grupa Doosan w Polsce jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie.

- Jesteśmy w 9 miesiącu realizacji inwestycji w Olsztynie. Czas trwania tego projektu jest standardowy jak na warunki polskie i wynosi 36 miesięcy - mówi Rafał Psik Dyrektor Projektu z Doosan.

Budowa wyspy

Zwraca uwagę, że olsztyński projekt jest nietypowy, ponieważ został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy to budowa kotłowni szczytowej, która zgodnie z harmonogramem musi zostać ukończona do 31 grudnia 2021 r. tak, aby od 1 stycznia 2022 r. mogła już normalnie pracować.

Kotłownia będzie się składać z dwóch kotłów szczytowych gazowo-olejowych, z budynkiem elektrycznym, z generatorem diesla do niezależnego zasilania oraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli sieciami podziemnymi, kanalizacją i instalacjami ppoż.

Jak informuje Rafał Psik, na obiekcie zainstalowane są już dwa kotły, których dostawcą jest hiszpańska firma Cerney.

Konstrukcja stalowa budynku kotłowni jest już gotowa, trwa montaż dachu.

- Obecnie budujemy zbiorniki oleju opałowego, rozpoczęliśmy prace nad sieciami podziemnymi, czyli przyłączem gazowym oraz kanalizacją i instalacją wody deszczowej. Na zaawansowanym etapie budowy jest budynek elektryczny, wkrótce rozpocznie się instalacja okablowania i rozdzielni elektrycznej w środku budynku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - informuje Rafał Psik.

Wyjątkowy obiekt

Równolegle biegną prace nad kluczową – zasadniczą częścią inwestycji, czyli instalacją termicznego przekształcania odpadów.

Instalacja będzie wyposażona w turbozespół o mocy 12 MW elektrycznych i ok. 27 MW termicznych. W skład obiektu będzie wchodził budynek waloryzacji żużla, ze stacją uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków technologicznych. To klasyczny obiekt instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Instalacja będzie wyposażona w jedną nitkę spalania, jeden kocioł rusztowy z rusztem chłodzonym wodą. Przepustowość instalacji wyniesie ok. 110 tys. ton paliwa RDF rocznie. Wartość kaloryczna paliwa będzie na poziomie pomiędzy 9 a 15 MJ/kg, to nie będzie więc klasyczne paliwo z odpadów, jak w przypadku poprzednich obiektów tego typu, które budowano w Polsce.

- Do tej pory instalacje termicznego przekształcania odpadów były projektowane na odpady zmieszane o kaloryczności 8-12 MJ/kg. W Olsztynie odpady będą po sortowaniu i będą miały kaloryczność 9-15 MJ/kg i ze względu na wysoką wartość opałową ta instalacja musi być wyposażona w ruszt chłodzony wodą. Żaden inny polski obiekt nie ma rusztu chłodzonego wodą - tłumaczy Rafał Psik.

Została już zbudowana podziemna część instalacji, którą jest bunkier na odpady zagłębiony na 12 metrów.

- Obecnie z fundamentami i ścianami bunkra wyszliśmy na poziom ziemi. Robimy pierwszą sekcję fundamentów kotła i kontynuujemy prace na kotłowni. Plan jest taki, że z początkiem lipca 2021 r. przyjeżdżają pierwsze komponenty kotła i rozpoczniemy montaż kotła - zapowiada Rafał Psik.
Rozruch planowany jest od wczesnej wiosny 2023 r. a przekazanie instalacji do eksploatacji zaplanowano na lipiec 2023 r.

Surowe normy dotyczące emisji

- Ciekawostką jest to, że w odróżnieniu od innych istniejących obiektów w Polsce, instalacja w Olsztynie, ze względu na to, że wchodzą nowe normy emisyjne BAT, będzie wyposażona w układ katalitycznej redukcji usuwania tlenków azotu SCR. Żadna inna polska spalarnia, poza obiektem w Szczecinie, takiej instalacji nie ma - tłumaczy Rafał Psik.

To także pierwszy w Polsce obiekt, który będzie przygotowany do nowych, bardziej restrykcyjnych norm dot. emisji m.in. tlenków siarki i tlenków azotu.

Ponadto, instalacje będzie wyposażona w instalację oczyszczania spalin z dwoma typami węgla aktywnego i sorbentem wapiennym.

Obiekt będzie spełniał również bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące gospodarowana wodą. Zgodnie z obecnymi normami trzeba maksymalizować zagospodarowanie ścieków produkowanych np. przez stację uzdatniania wody. W Olsztynie tak zaprojektowano obiekt, aby oddawać możliwie jak najmniej ścieków na zewnątrz, a w możliwie jak największym stopniu wodę wykorzystywać wewnątrz np. do instalacji oczyszczana spalin jako woda technologiczna lub do nawilżania żużla na instalacji odżużlania.

Inwestorem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie jest spółka Dobra Energia Dla Olsztyna a Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Projekt będzie spełniał wszystkie wymagania określone w ramach BAT (Best Available Technology). dla ITPO

Edukacja to podstawa

Instalacje termicznego przekształcania odpadów często budzą społeczne emocje, mieszkańcy boją się o czystość powietrza.

- Wielu mieszkańców jeszcze z czasów minionych pamięta, że każdy komin przemysłowy musi potężnie dymić. Obecnie obowiązują bardzo surowe normy unijne dot. emisji ze spalarni jak i normy dot. jakości urządzeń do usuwania szkodliwych substancji. Często podaję przykład, że tam gdzie mieszkam wolałbym mieć w pobliżu spalarnię odpadów niż kominy starych kamienic, gdzie w piecach spalane są nie wiadomo jakie substancje - odpowiada Rafał Psik.

Zwraca uwagę, że obecnie instalacje termicznego przekształcania odpadów są cały czas monitorowane i mieszkańcy mają podgląd przez stronę internetową. Wszystkie substancje są monitorowane na kominie, więc widać w trybie on line, co z komina leci. Na terenie instalacji nie widać, ze jakieś zanieczyszczenia są emitowane, nie jest widoczna nawet para wodna.

- Rozumiem mieszkańców, że mogą mieć obawy, natomiast zawsze trzeba starać się mieszkańcom bardzo rzetelnie wytłumaczyć, jak te instalacje działają i jak bardzo są one bezpieczne - przekonuje Rafał Psik.

Będą kolejne ekociepłownie

- W Polsce konieczna jest budowa jeszcze kilku instalacji termicznego przekształcania odpadów. Produkujemy ok. 10 mln ton odpadów rocznie, a w Polsce mamy obiekty do spalania na ok. 1 mln ton - wylicza Rafał Psik.

Jego zdaniem w Polsce powstaną instalacje termicznego przekształcania odpadów o łącznej przepustowości ok. 2,5-3,5 mln ton.

Obecnie kilka takich obiektów jest w budowie, poza tym w Olsztynie powstają instalacje w Gdańsku i Warszawie.

Doosan jest zaangażowany także w budowę instalacji w Warszawie, gdzie dostarczy dwa kotły i dwa ruszty. Wcześniej kotły i ruszty Doosan dostarczył do obiektu w Krakowie.

Instalacje w Warszawie będzie największym tego obiektem w Polsce, o przepustowości 260 tys. ton rocznie. Tam będą dwie linie po 130 tys. ton każda. Generalnym wykonawcą instalacji w Warszawie jest grupa Posco, która wybudowała już podobny obiekt w Krakowie.

- Stajemy się więc liderem instalacji termicznego przekształcania opadów w Polsce. Doosan będzie miał łącznie 5 linii spalania odpadów w Polsce, żaden inny dostawca technologii nie będzie miał tylu zainstalowanych linii - podkreśla Rafał Psik.

Kilka postępowań przetargowych na instalacje termicznego przekształcania odpadów już trwa, lub wkrótce zostanie ogłoszonych.

Doosan, jako generalny wykonawca, bierze udział w przetargu na budowę instalacji w Łodzi, gdzie ma powstać obiekt dwukrotnie większy niż w Olsztynie. Przetarg ten prowadzony jest przez grupę Veolia, która już posiada w Łodzi elektrociepłownię i jej strategia zakłada dobudowanie źródła ciepła bazującego na paliwie z odpadów. Wybór wykonawcy w tym przetargu ma być jeszcze w 2021 r.

- Obecnie priorytetem Doosan w Polsce są instalacje przetwarzania odpadów. W Polsce są dobre perspektywy na tym rynku, z pewnością kilka takich obiektów powstanie i prawdopodobnie będziemy startowali w większości przetargów na ich budowę - zapowiada Rafał Psik.

Jądrowe plany

Termiczne przekształcanie odpadów to nie jest jedyny obszar zainteresowania Doosan w Polsce.

- Bardzo ważny dla grupy Doosan, jak i dla innych firm z Korei Południowej, jest polski program jądrowy. Koreańska technologia jądrowa jest jedną z najnowocześniejszych technologii na świecie. Doosan jest ważnym elementem tej technologii, ponieważ kluczowe urządzenia bloku jądrowego są projektowane i produkowane w naszych zakładach, począwszy od reaktora, zbiorniki ciśnieniowe poprzez układ pomp i turbinę - podkreśla Mariusz Marciniak, dyrektor Doosan na Europę środkowo-wschodnią.

Koreańska grupa KHNP chce zaoferować Polsce reaktor jądrowy APR 1400. Reaktory tego typu działają już w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ponadto, Doosan, wspólnie w konsorcjum z Daewoo, został wybrany przez rząd Korei Południowej do wykonywania prac EPC przy budowie elektrowni z reaktorami AP 1400.

Inwestycje w wodór

Doosan zaangażował się także w projekty związane z wodorem.

- Mamy strategię zakładającą rozwój technologii wodorowych. Doosan wraz z kilkoma innymi firmami koreańskimi stworzył hub, gdzie rozwijane są technologie wodorowe. Mamy już kilka gotowych produktów, jak kontenerowe ogniwa paliwowe o mocy 450 kW produkujące energię elektryczną i ciepło - informuje Mariusz Marciniak.

Doosan posiada także spółkę produkującą drony napędzane wodorem, mogące latać bez przerwy kilka godzin.

- Chcemy się powiększać zarówno poprzez rozwój organiczny jak i przez akwizycje, aby mieć cały łańcuch, począwszy od produkcji wodoru aż do jego wykorzystania - tłumaczy Mariusz Marciniak.
Przyszłościową technologią, nad którą pracuje Doosan, są także reaktory SMR. W ocenie grupy już w niedalekiej przyszłości zdominują one produkcję energii elektrycznej, ciepła i pary technologicznej dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Rosnąca rola biura w Katowicach

Dooosan w Katowicach posiada biuro, zajmujące się koordynacją działalności spółek grupy w Polsce.
- Biuro w Katowicach wspiera działania całej grupy na terenie Polski oraz Europy środkowo-wschodniej przy procesach sprzedaży, przy realizacji projektów jak i przy komunikacji zewnętrznej - tłumaczy Mariusz Marciniak.

W Polsce zarejestrowane są dwie spółki z grupy Doosan. Pierwsza to Doosan Babcock Energy Polska, zajmująca się serwisem dla klientów z branży energetycznej oraz spółka celowa, powołana do realizacji projektu w Olsztynie.

W Europie działają są trzy spółki grupy: Doosan Babcock w Wielkiej Brytanii, technologiczna spółka Doosan Lentjes w Niemczech oraz Doosan Skoda Power w Czechach, produkująca m.in. turbiny.

Czytaj także: Korea Południowa oferuje finansowanie polskiego programu jądrowego

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (4)

Do artykułu: Termiczne przekształcanie odpadów, elektrownie jądrowe, wodór i serwis - to filary Doosan w Polsce

 • ucieszony 2021-06-16 13:45:59
  Nie zapominajmy, że Doosan to nic innego jak Daewoo. Samochody marki Deawoo do dzisiaj są synonimem nowoczesności, znakomitej jakości i elegancji!
 • Luk 2021-06-14 07:19:39
  Termiczne przekształcanie odpadów-w co je przekształcają, dym i popiół PRowcy jesteście żałośni. Pozdrawiam
  • [...] 2021-06-14 09:45:42
   Z odpadów pozyskuje się cenne materiały i chemikalia, które inaczej trzeba by było pozyskać z pełnowartościowego surowca- Odpadem po 'spaleniu' jest też gaz syntezowy, z którego pozyskuje się energię- końcowe produkty spalania są czyste (na poziomie spalania drewna czy pelletu). skąd w Polsce tyle nieuków i 'ekspertów' internetowych?
   • Zenek 2021-06-14 12:41:15
    Hmm, gaz syntezowy po spaleniu????

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.173.74
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!