PGNiG debiutuje w Zielonym Indeksie

PGNiG debiutuje w Zielonym Indeksie
Zadania ograniczające emisje gazów przez PGNiG obejmują także obszar poszukiwania węglowodorów. Powstaje nowa strategia środowiskowa potentata. Fot. PGNiG

Jedna z największych spółek sektora energii i paliw w Polsce realizuje program ograniczania emisji gazów cieplarnianych "na własnym podwórku". Zarazem działalność PGNiG, mająca na celu zapewnienie dostaw gazu ziemnego dla krajowych odbiorców, przyczynia się pośrednio do obniżenia emisji gazów cieplarnianych u wielu z nich. Wszędzie tam, gdzie gaz – paliwo mniej emisyjne - zastępuje węgiel kamienny.

 • W 2019 r. grupa kapitałowa PGNiG przyczyniła się do łącznej emisji 7 176,7 tys. ton CO2e, czyli ekwiwalentu gazów cieplarnianych (GHG). Były one o 0,4 proc. większe w porównaniu do 2018 r. (7 148,8 tys. ton CO2e).
 • GK PGNiG pracuje na aktualizacją stra­te­gii, która obejmuje m.in. ustalenie celów redukcji i ograniczenia emisji CO2e. Uwzględni się w nich założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz nowych wymagań regulacyjnych dotyczących oddziaływania na środowisko.
 • PGNiG w 2020 r. roz­po­częła two­rze­nie no­wego seg­men­tu dzia­łal­no­ści – od­na­wial­nych źró­deł ener­gii - w opar­ciu o roz­wój fo­to­wolta­iki i ener­gii wia­tro­wej. Spółka zainicjowała też realizację pro­gramu ba­daw­czo­-w­dro­że­nio­wego, obejmującego pro­duk­cję tzw. zie­lo­ne­go wo­do­ru.

Gaz ziem­ny ma niewątpliwie do ode­gra­nia zna­czą­cą ro­lę w pro­ce­sie trans­for­ma­cji ener­getycz­nej. Tylko w 2019 roku PGNiG, realizując program przy­spie­szo­nych in­we­sty­cji w sieć ga­zo­wą, zapewnił dostawy gazu do bli­sko 150 gmin (spośród 477). Rozszerzył tym samym alternatywę wyboru źródła energii dalszym odbiorcom biznesowym i indywidualnym, skazanym dotychczas na paliwa wysokoemisyjne.

W 2019 r. PGNiG uru­cho­mił rów­nież ko­lej­ne sta­cje re­ga­zy­fi­ka­cji LNG (ciekły gaz), otwierając szerszy rynek m.in. dla pojazdów z napędem gazowym.

Spółka za­an­ga­żo­wa­ła się również we wspar­cie rzą­do­we­go pro­gra­mu „Czy­ste Po­wie­trze”, ma­ją­ce­go na ce­lu do­fi­nan­so­wa­nie wy­mia­ny ogrze­wa­nia na ga­zo­we. Przy­czy­ni się to do ogra­ni­cze­nia emi­sji py­łów i in­nych za­nie­czysz­czeń z do­mów jednorodzin­nych.

PGNiG pełni więc podwójną rolę w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Ale ponieważ poziom emisji własnych GHG był gorszy w 2019 r. rdr, wskazuje to, że grupa ma spore rezerwy ich obniżenia. Dlatego planowane są nowe inicjatywy.

Emisja pod lupą

W 2019 roku grupa kapitałowa PGNiG przyczyniła się do łącznej emisji 7 176,7 tys. ton CO2e, czyli ekwiwalentu gazów cieplarnianych (GHG).

Powstała ona podczas procesów energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego, oleju napędowego, gazu płynnego, benzyny), w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej (w kotłach, piecach gazowych, agregatach prądotwórczych, podgrzewaczach, wytwornicach pary, pompach, itp.). GHG był także efektem takich procesów technologicznych, jak: spalanie gazu ziemnego (zrzutowego) we flarach, dopalanie gazów kwaśnych, magazynowanie i przeładunek (ropy naftowej, metanolu, benzyn), a także upustów z instalacji (np. na skutek nieszczelności) oraz efektem procesów pomocniczych (spawanie, malowanie, myjki, wykorzystania maszyn roboczych i środków transportu).

 

×

KOMENTARZE (2)

Do artykułu: PGNiG debiutuje w Zielonym Indeksie

 • Polak 2020-11-23 14:15:12
  @Zbyniu - Szanowny Panie może w takim razie nie czytaj/słuchaj informacji o niskoemisyjnym gazie ziemnym, a przede wszystkim nie zamieszczaj takich komentarzy. Trochę kultury osobistej. Faktem niezaprzeczalnym jest, że gaz ziemny jest dużo mniej emisyjny niż węgiel, plastik czy guma z opon, które to są na potęgę palone w celu ogrzewania, w szczególności przydomowych piecach.
 • Zbyniu 2020-11-23 07:43:05
  nie mogę czytać/słuchać tych bzdur o tym, że gaz jest niskoemisyjny... to tak, jakby myć się gównem :( nie wspomnę o wielce szkodliwym wpływie wydobycia i transportu gazu na Ziemię

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.195.196
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
PARTNER STRATEGICZNY SERWISU
 • partner serwisu
PARTNERZY SERWISU
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

ZIELONY INDEKS FIRM W POLSCE

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!